Opp

Savannedue

(Streptopelia capicola)

dummy - Savannedue Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 12-Okt-14 dummy - Savannedue Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 12-Okt-14 dummy - Savannedue Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 17-Nov-14
Beskrivelse

Savanneduen (Streptopelia capicola) er en vanlig og utbredt due i Afrika sør for Sahara. Fargen er blass brun til grå og oversiden er mørkere enn resten av kroppen. Undersiden er blekere og blir hvitere på magen. Den er utseendemessig lik mange beslektede duer med bånd på nakken, men kan skilles fra andre arter på sin gjenkjennende sang. Sangen blir ofte hørt tidlig på morgenen i mange afrikanske reservater som et gjentakende “kuk-COORRRR-uk“, ofte tolket til å høres ut som “work harder” eller “how’s father”. Den deler mye av utbredelsen med den større rødøyeduen (Streptopelia semitorquata) og kan skilles på størrelsesforskjellen, samt at savanneduen har en generelt lysere fjærdrakt og ingen røde øyne. Savanneduen når lengder på rundt 25-26,5 cm og veier 92-188 g.

Kosthold og habitat

Savanneduen finnes i mange ulike habitater og vil kun unngå veldig tette skoger og ekte ørkener uten vann. Den trives godt i åpne skogsområder, gressletter og savanner. Den er også vanlig i landbruksområder, samt parker og hager i forsteder og byområder. Dietten består hovedsakelig av frø, med frukt, bær og virvelløse dyr som ekstra kost når anledningen byr seg. Mye av søken etter mat blir gjort på bakken.

Sosial atferd og hekking

Savanneduen blir ofte funnet alene eller i par. De blir noen ganger observert i større flokker rundt hvileområder og i områder med rikelig mat og vann. De er monogame og territorielle hekkere og eggleggingen foregår året rundt. Reder plasseres ofte i en kløft i et tre med tett vegetasjonsdekke. Redet er bygd opp av kvister, gress, røtter og noen ganger barnåler. Av og til blir lignende reder produsert av andre fuglearter brukt. Ett til to (sjeldent opptil fire) egg blir lagt og ruget i 13-16 dager av både far og mor. Etter at ungene klekkes blir de matet av begge foreldrene. De forlater redet etter 16-17 dager og blir selvstendige etter ytterligere 12 dager.

Status

Savanneduen er utbredt og vanlig i hele sitt store utbredelsesområde og det er ingen umiddelbare trusler mot arten. Den er oppført som levedyktig på IUCNs rødliste.

Least Concern - Savannedue