Opp

Busksporegjøk

(Centropus burchelli)

dummy - Busksporegjøk Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 29-Sep-14 dummy - Busksporegjøk Western Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 20-Jul-14 dummy - Busksporegjøk Western Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 23-Nov-14
Beskrivelse

Busksporegjøk (Centropus burchelli) er en vanlig gjøkefugl i det sørlige Afrika. Den betraktes ofte som en underart av hvitbrynsporegjøken (Centropus superciliosus). Den når en gjennomsnittlig lengde på 36-42 cm. Den er hvit på halsen og på undersiden, har svart hode og nakke, kastanjebrun rygg og vinger og en lang svart hale. Øynene har en dyp rødfarge. Den er kjent for sin boblende sang, som kan sammenlignes med lyden av vann som helles i en flaske. Fuglen kalles ofte lokalt for “regnfuglen”. Dette navnet kommer av at man i gamle dager trodde at sangen til busksporegjøken var et tegn på at det snart ville regne.

Kosthold og habitat

Busksporegjøken foretrekker tett vegetasjon, kratt, høyt gress, siv, myrer og skogbryn. Ethvert egnet habitat bør ha et årlig nedbør på over 600 mm. Bortsett fra en og annen frukt er busksporegjøken hovedsakelig en rovfugl. Den vil fange og spise ulike virvelløse dyr, smågnagere, fugler opp til størrelsen på duer, reptiler og amfibier. Mesteparten av maten fanges i trær eller i busker. Den vil også fly ned og fange byttedyr på bakken.

Hekking

Redet bygges av hannen og er en stor dyp kopp bestående av gress og løv. Det plasseres i høyt gress, siv, kratt, busker, hekker eller i tornetrær, vanligvis 0,5-10 m over bakken. Sesongen for egglegging er mellom september og mars de fleste steder. 2-5 egg blir lagt og ruges hovedsakelig av hunnen i rundt 15-16 dager. Føttene til ungene utvikler seg raskt slik at de lett kan flytte på seg rundt i buskene før de kan fly. Ungene forlater vanligvis redet etter rundt 21 dager, men vil være avhengig av foreldrene i enda noen uker til.

Status

Busksporegjøken er en tallrik og vanlig fugl innenfor sine foretrukne habitater. Den er slått sammen med hvitbrynsporegjøken på IUCNs rødliste, hvor de sammen er oppført som levedyktig. Busksporegjøken er ikke truet.

Least Concern - Busksporegjøk