Opp

Kampørn

(Polemaetus bellicosus)

Beskrivelse

Kampørn (Polemaetus bellicosus) er den største ørnen i Afrika og den femte tyngste i verden basert på gjennomsnittsvekt. Den når en lengde på 78-96 cm og en vekt på 3-6,2 kg. Vingespennet kan bli 260 cm langt. Voksne fugler er mørkebrune på oversiden av kroppen, hodet og den øvre delen av brystet, mens de er hvite med mørke flekker på undersiden. Kampørner har dype gule øyne. Sett i flukt er det undre vingedekket mørkt brunt og flygefjærene bleke med mørke linjer. Hunnfugler er generelt større og har flere flekker på undersiden enn hannfugler. Ungfugler er en god del blekere og har ofte hvitt hode og bryst. Det tar sju år for en kampørn å nå voksen fjærdrakt.

Habitat og nisje

Kampørnen foretrekker mer åpne habitater enn den nesten like store kronørnen, og de to artene konkurrerer sjeldent direkte. Kampørnen liker seg ofte i åpne skogsområder, savanner og busk-landskaper. Store trær er nødvendig for hekkeformål. Byttedyr blir normalt oppdaget når ørnen flyr, ofte fra store avstander på grunn av et eksepsjonelt syn, og ørnen angriper med å stupe ned mot byttet. Mindre byttedyr blir drept i nedslaget, mens større byttedyr blir drept gjennom kvelning. Kostholdet er variert og endrer seg fra område til område, men for det meste består dietten av store fugler som hønsefugler, trapper, og gjess, store reptiler som varaner og slanger, og pattedyr opp til størrelsen på impalakalver.

Hekking

Kampørner er monogame og holder seg ofte til kun én partner over flere hekkesesonger. Hekkesesongen varierer med geografisk område. Redene er store plattformer laget av kvister og grener, ofte satt i en kløft 6 til 20 meter over bakken i et stort tre. Noen reder har til og med blitt observert plassert i toppen av høyspentmaster. Hunnfuglen bygger redet i løpet av 2-3 uker. Da det samme redet blir brukt over flere hekkesesonger vil det øke i størrelse og kan nå en dybde på over 2 m.

 

Hunnen legger vanligvis bare ett egg som ruges i 48-53 dager. Hannen jakter og gir mat de første 2-3 ukene etter at ungen har klekket, deretter vil også hunnen hjelpe til i jakten. Etter 90-109 dager vil ungen normalt forlate redet, men vil være avhengig av begge foreldrene i ytterligere 6-12 måneder. Dette gjør at kampørnen kun er i stand til å hekke annethvert år.

Status og trusler

Kampørnen har sett en stor nedgang i antall individer på grunn av menneskelige aktiviteter. I mange områder er den forfulgt av bønder som tror at den utgjør en trussel mot husdyr, som kun blir sporadisk drept av kampørn. Kampørner foretrekker generelt avsidesliggende områder borte fra menneskelige bosettinger. Menneskelig befolkningsvekst og tap av habitater er derfor også en stor bidragsyter til tilbakegangen. Den har alltid vært en uvanlig art gjennom det meste av sitt utbredelsesområde, sannsynligvis på grunn av at den har store leveområder, og kampørner er nå nesten utelukkende funnet innenfor vernede områder. Den er oppført som sterkt truet på IUCNs rødliste.

Bevaring
Bilder
Klikk på markørene på kartet for å se mine observasjoner av denne arten

Lignende arter