Opp

Toppørn

(Lophaetus occipitalis)

Beskrivelse

Toppørn (Lophaetus occipital) er en mindre art av ørn. Den er vanlig i store deler av Afrika sør for Sahara. Den lange toppen på hodet gjør denne ørnen til en lett gjenkjennelig fugl. Fjærdrakten er ensartet mørk brun til svart i fargen, med en hvit og svart tverrstripet hale og hvite fjærkledde ben. Øynene er påfallende gule. Når den flyr, er undervingene hvite med sorte linjer og det undre vingedekke er mørkt. Hunner er generelt større enn hanner, men har en kortere topp på hodet. Lengden når 53-58 cm. Ungfuglene likner de voksne, men er lysere i fargen og har en kortere topp.

Habitat og nisje

Toppørner finnes i mange ulike habitater, men foretrekker åpne skogsområder og skoger nær våtmarker og elver. Den er også ganske vanlig å finne i plantasjer og jordbrukslandskap. Dietten består hovedsakelig av smågnagere og spissmus, men vil også spise på små øgler, slanger, fisk og til og med frukt. Den speider etter byttedyr fra et utkikkspunkt før den stuper ned for å fange sitt bytte. Det er ikke uvanlig å se toppørner sitte på stolper mens de jakter etter byttedyr langs motorveier flere steder i Afrika.

Hekking

Toppørnen er ikke en trekkfugl, men kan bevege seg over lengre avstander om det blir lokale forandringer i dens leveområde. Den hekker på slutten av tørketiden eller under regntiden, men tidspunktet for hekking sammenfaller mest sannsynlig med topper i antall gnagere. Redet bygges i høye trær, enten i kløfter eller på store grener skjult i løvverket. Hunnen legger ett til to egg som hun ruger i rundt 42 dager. Hun holder seg med ungene de første ukene mens hannen bringer mat. Etter tre uker vil hunnen gradvis ta over det meste av jakten. Normalt vil bare én unge overleve, da den sterkere mest sannsynlig vil drepe den svakere når det blir lagt to egg. Ungene forlater redet etter 53-58 dager, men vil være avhengig av begge foreldre i ytterligere to uker.

Status

Toppørnen er vanlig i hele sitt utbredelsesområde og antallet antas å være økende. Den har tilpasset seg godt til menneskelig landbruk og plantasjepraksiser og det er ingen trusler mot arten. Den er oppført som levedyktig på IUCNs rødliste.

Bilder
Klikk på markørene på kartet for å se mine observasjoner av denne arten

Lignende arter