Opp

Flodørn

(Icthyophaga vocifer)

Beskrivelse

Flodørn (Icthyophaga vocifer) er kanskje den mest kjente ørnen i Afrika og er en nær slektning av den norske havørnen. Dens distinkte rop “WEEE-ah Hyo-Hyo-hyo” blir ofte referert til som “Lyden av Afrika”. Dette er en umiskjennelig og stor ørn som holder seg nær vannforekomster over hele Afrika sør for Sahara. Hodet, brystet og halen er hvit, vingene svarte og resten av kroppen er brun. Nebbet har en svart tupp og ansiktet er gult og fjærløst. Ungfugler er for det meste brune og vil gå gjennom flere forandringen i fire til fem år før de når full modenhet og voksen fjærdrakt. Kroppslengden når et sted mellom 63-75 cm, og hunnfugler er generelt større enn hannfugler. En hunnfugl kan veie 3,2-3,6 kg, mens en hannfugl veier 2-2,5 kg. Vingespenn når i gjennomsnitt 2 m og 2,4 m for henholdsvis hann og hunn.

Habitat og nisje

Flodørnen kan overleve i mange ulike habitater, som savanne, regnskog, sumpområder, samt til og med ørkener, så lenge det er en vannforekomst med tilstrekkelig matforsyning i nærheten og trær til å bygge rede i. Flodørn observeres ofte i nærheten av ferskvann, men kan også forekomme langs kysten, spesielt nær elveutløp og elvemunninger. Et krav er tilgang på fisk, som tar opp det meste av dietten. Den har spesialiserte store klør for å fange glatte byttedyr i vannet. Den vil i tillegg jakte på andre fugler, små krokodiller, varaner, skilpadder, og av og til mindre pattedyr, som aper og klippegrevlinger. Den vil ved noen tilfeller spise åtsler, samt stjele byttedyr fra andre fugler, som for eksempel goliathegren.

Hekking

Flodørner er monogame hekkefugler og har kun én partner gjennom hele livet. Selv om et par hekker alene kan flere par bygge reder så nært som noen få hundre meter fra hverandre i områder med mye byttedyr. Et par vil ofte bruke ett rede over flere hekkesesonger. Dette bygges i store trær nært vann. Et rede kan vokse til å bli ganske så stort når hekkeparet legger på kvister, siv, og annet lignende materiale hver hekkesesong. Hekkesesongen forekommer vanligvis under tørketiden når vannstanden er lav. Under denne tiden er det relativt vanlig for et hekkepar å holde duetter, samt varte hverandre opp med akrobatiske ritualer i luften. Hunnfuglen legger 1-3 egg som ruges i ca. 44 dager. Hannen vil kun ruge når hunnen forlater redet midlertidig for å jakte. Ungene vil holde seg i redet i 65-75 dager etter de er klekket og begge foreldrene mater dem frem til de blir flygedyktige. En flodørn blir vanligvis mellom 12 til 24 år i naturen om den er heldig og når voksen alder.

Status

Flodørnen er forholdsvis vanlig i det meste av sitt utbredelsesområde og er et fremtredende symbol i mange afrikanske land. Den er på våpenskjoldet til Zambia, Namibia og Sør-Sudan. Antallet flodørner i naturen er trolig opp mot 300,000 individer og den er oppført som levedyktig på IUCNs rødliste. Flodørnen er oppført som sårbar i Namibia, hvor antallet individer er forholdsvis lavt. Den største trusselen er forurensning og plantevernmidler.

Bilder
Klikk på markørene på kartet for å se mine observasjoner av denne arten

Lignende arter