Opp

Brunslangeørn

(Circaetus cinereus)

Beskrivelse

Brunslangeørn (Circaetus cinereus) er en stor og relativt vanlig art av slangeørn. Den når lengder opp mot 70-80 cm og et vingespenn på 160-170 cm. Den har en jevnt brun fjærdrakt, gule øyne, et svart nebb og grå ben. Den blir ofte sett sittende i en oppreist stilling og fjær som stikker opp på toppen og baksiden av hodet kan gi hodet en litt kantet form, som gjør profilen lett å kjenne igjen på avstand. Halen er tverrstripet hvit og brun, og undervingene er brune på vingedekkene og hvite på vingefjærene. Ungfugler er en del lysere i fargen og noen ganger nesten helt hvite med mørke vinger og rygg.

Habitat og nisje

Brunslangeørnen foretrekker tørre, buskete og tornete landskaper. Skogkledde savanner og tornete buskområder er typiske habitater, men den er også å finne ved jordbruksområder. Den unngår vanligvis helt åpne gressletter og tette skoger. Den speider og jakter på byttedyr fra en åpen gren og vil stupe ned for å fange byttet på bakken. Den knuser ryggraden eller hodet til byttet i nedslaget. Slanger tar opp det meste av dietten, og den kan fange svært giftige slanger. Brunslangeørnen er ikke immun mot giften, men ekstra tykk hud på bena beskytter den mot bitt. Andre øgler, samt små pattedyr og fugler er også inkludert i dietten.

Hekking

Brunslangeørnen er en monogam fugl og et hekkepar hekker alene. Hekkesesongen endrer seg med geografisk område. Begge kjønn tar del i byggingen av redet, som blir laget av kvister og plasseres i toppen av flate trær. Et hekkepar vil ganske ofte ta over og fikse forlatte reder laget av andre rovfugler, som for eksempel savanneørnen. Hunnen legger bare ett egg som hun ruger i 48-53 dager, mens hannen gir henne mat. Hun vil holde seg med ungen hele tiden i løpet av de første ti dagene og vil gradvis forlate ungen oftere frem til den er rundt 35 dager gammel. Etter 95-112 dager forlater ungen redet og vil være helt uavhengig en uke til to måneder senere.

Status

Brunslangeørn har en veldig stor utbredelse og er lokalt svært vanlig i enkelte områder. Det finnes ingen trusler for øyeblikket og den er oppført som levedyktig på IUCNs rødliste.

Bilder
Klikk på markørene på kartet for å se mine observasjoner av denne arten

Lignende arter