Opp

Sumpnattravn

(Caprimulgus natalensis)

dummy - Sumpnattravn Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 29-Sep-12
Beskrivelse

Sumpnattravnen (Caprimulgus natalensis) er en nattravn med en usammenhengende og ujevnt fordelt utbredelse i Afrika sør for Sahara. Den er 20-24 cm lang og veier mellom 60-70 g. Fjærene på ryggen har et noe skjellaktig utseende og den mangler et lyst bånd på de sammenfoldede vingene, noe man ofte ser på andre nattravner i Afrika. Hannfugler og hunnfugler er noe ulike, da hunner mangler hvite bånd på kanten av vingene når de flyr og på hver side av halen.

Kosthold, atferd og habitat

Som all andre nattravner er sumpnattravnen nattaktiv og observeres ofte sittende på bakken i åpent landskap. Om natten kan den høres med en distinkt “chop chop chop chop” lyd. Som navnet antyder er sumpnattravnen ofte funnet i nærheten av fuktige områder, som myrer og elver. Kostholdet består hovedsakelig av insekter, som den ofte jakter på i skumringen. Under jakt vil den ta av fra en sittende stilling på bakken, fange byttedyret i luften, før den returnerer til samme sted.

Hekking

Sumpnattravnen er monogam, territoriell og et par hekker alene. To egg legges i et rede flatt på bakken i sand, leire eller flatt gress. Begge kjønn ruger eggene i ca. 20 dager. Hunnfuglen ruger om dagen og hannfuglen ruger om natten. Når de er 7-9 dager gamle vil ungene forlate redet og må stole på egen kamuflasje som beskyttelse frem til de når uavhengighet.

Status

Sumpnattravn er, på bakgrunn av sin store og utbredte distribusjon, ikke en truet art og er oppført som levedyktigIUCNs rødliste. Den er ikke like utbredt i Sør-Afrika og er her oppført som sårbar på grunn av menneskelig utbygging, jordbruk og brenning av habitater.

Least Concern - Sumpnattravn