Opp

Dvergbieter

(Merops pusillus)

dummy - Dvergbieter Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 01-Nov-14 dummy - Dvergbieter Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 29-Okt-13 dummy - Dvergbieter Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 29-Okt-13 dummy - Dvergbieter Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 29-Okt-13 dummy - Dvergbieter Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 14-Okt-13 dummy - Dvergbieter Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 29-Okt-13
Beskrivelse

Dvergbieteren (Merops pusillus) er den minste bieteren i Afrika med en lengde på 15-17 cm. Dette er en fargerik liten fugl. Hele baksiden, vingene og hodet er grønt. Den har en tydelig sort linje som går gjennom et dypt rødfarget øye. I tillegg har den blå øyebryn. Den har en gul hals og en oransje mage som separeres med et sort halsbånd. Fjærene på undersiden av vingene er oransje med en sort linje langs kanten og kan sees tydelig når dvergbieteren flyr.

Kosthold og habitat

Dvergbietere finnes ofte i åpne habitater med busker og små trær, fortrinnsvis nær en vannkilde. De oppholder seg alene eller i små grupper mens de ser etter byttedyr, og sitter som regel på lave og ofte døde greiner. Kostholdet består stort sett av bier, vepser og andre små insekter. Som de fleste andre bietere vil de ofte speide etter byttedyr fra en åpen gren. Når et bytte oppdages vil de fly og fange byttet før de flyr tilbake og setter seg på den samme grenen. De dreper ofte byttet ved å slå det hardt mot en gren eller en annen hard overflate før de spiser det. Denne teknikken vil også fjerne eventuelle brodder.

Hekking

Dvergbietere hekker ikke i store kolonier som mange andre bietere og vil kun hekke i par. I sørlige Afrika starter hekkesesongen på slutten av tørketiden eller på begynnelsen av regntiden mellom september og november. De hekker i huler som er 50-130 cm dype og gravd ut i sandbanker, forlatte hi fra pattedyr eller i bunkere på golfbaner. Fire til seks hvite runde egg blir lagt og ruges i 18-20 dager av både hannen og hunnen før de klekker. Forventet levealder for en dvergbieter er 12 til 18 år.

Status

Dvergbieteren er en utbredt og vanlig art i nesten hele Afrika sør for Sahara. Den finnes i de fleste av de store verneområdene, men er også vanlig utenfor naturreservater. Det er ingen trusler mot arten og den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Dvergbieter