Opp

Europeisk Bieter

(Merops apiaster)

dummy - Europeisk Bieter Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 20-Nov-14 dummy - Europeisk Bieter Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 20-Nov-14 dummy - Europeisk Bieter St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 24-Nov-13 dummy - Europeisk Bieter Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 23-Nov-14
Beskrivelse

Europeisk bieter (Merops apiaster), i Norge kjent som kun bieter, er den eneste bieteren som hekker i Europa. Den når en lengde på mellom 27-29 cm. Som med de fleste andre bietere er dette en meget fargerik fugl. Den har en tydelig gul hals og turkis underside. Den er brun på hode og nakke, mens rygg og vingepartiet er lysebrunt til gyllent og ofte med grønne vingetupper og skuldre. Den har et bredt og sort øyebånd og røde øyne. Hannfugler og hunnfugler er normalt veldig like, men noen hunnfugler har en grønnfarget rygg. Ungfugler har grønn rygg og grønne vinger. De fleste populasjoner hekker i Sør-Europa, Nord-Afrika og Sørvest-Asia og drar sørover til Afrika sør for Sahara for å overvintre. Én populasjon hekker i sørlige Afrika og overvintrer i Vest-Afrika.

Kosthold og habitat

Europeiske bietere foretrekker åpne og ofte kuperte landskap. Våtmarker og gressletter med få trær er typiske foretrukne habitater. Som navnet tilsier består store deler av kostholdet til den europeiske bieteren av bier og vepser. Andre flygende insekter, som øyenstikkere, blir også fanget når anledningen byr seg. Bytter fanges som oftest i luften. Bieteren speider etter bytte fra en åpen sitteplass, som en lav gren uten vegetasjonsdekke. Når et bytte oppdages vil bieteren raskt ta av og fange byttet i luften, før den lander på nøyaktig samme sitteplass med byttet i nebbet. Om byttet har en brodd vil bieteren fjerne brodden ved å banke byttet gjentatte ganger mot et hardt underlag før det spises.

Trekk

Den utbredte populasjonen som hekker i Sør-Europa, Nord-Afrika og Sørvest-Asia trekker mot Afrika sør for Sahara i oktober. Her blir de frem til mars før de tar turen nordover igjen for en ny hekkesesong. Populasjonen som hekker i Sør-Afrika, Namibia og Botswana starter hekkesesongen i September. Etter endt hekkesesong i januar-februar drar de nordover mot Vest-Afrika hvor de overvintrer. Dette viser at begge populasjoner er i det sørlige Afrika til samme tid, selv om de hekker til forskjellige tider på året.

Sosial atferd og hekking

Europeisk bieter er normalt en monogam fugl, men tilfeller av polygami har blitt observert. De hekker normalt i grupper på 10-30 par, men grupper på over 100 par forekommer. Under hekkesesongen får hekkepar ofte assistanse fra ungfugler eller voksne individer som ikke hekker. Assisterende individer er ofte sønner av én eller begge foreldrene eller brødre av den hekkende hannfuglen som selv har mislyktes med hekkingen tidligere samme sesong. Redet bygges av begge foreldrene og er et kammer med en tilhørende tunnel gravd ut i en sandbanke eller i en kløft av tørr leire. 2-6 egg legges og ruges av hunnen i 19-28 dager før de klekkes. Ungene blir i redet i 30-31 dager frem til de er flygedyktige. De vil nå og da komme tilbake til reirplassen for å hvile.

Status

Europeisk bieter er svært utbredt og arten består trolig av over 4 millioner individer. Allikevel er den lokalt truet i noen områder på grunn av økt landbruk som fører til færre byttedyr. Det er spesielt ett område i Israel som den europeiske bieteren bruker som rasteplass under trekket hvor man har sett en drastisk økning i landbruk. Dette har ført til et redusert antall byttedyr. Bieterene blir derfor nødt til å bli her lenger enn normalt for å få i seg nok næring for ferden videre, noe som igjen kan føre til en forsinket og mislykket hekkesesong. På bakgrunn av antallet individer og den store utbredelsen er den Europeiske bieteren fremdeles oppført som levedyktig på IUCNs rødliste.

Least Concern - Europeisk Bieter