Opp

Kanelhærfugl

(Upupa africana)

dummy - Kanelhærfugl Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 24-Apr-14 dummy - Kanelhærfugl Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 01-Dec-13
Beskrivelse

Kanelhærfuglen (Upupa africana) er en umiskjennelig fugl og vanlig i hele Afrika sør for ekvator. Den blir ofte sett på som en underart av den utbredte eurasiske hærfuglen (Upupa epops), men er av mange betraktet som en egen art. Det er små forskjeller mellom de to artene. Kanelhærfuglen er tydelig mørkere i fjærdrakten og mangler det hvite partiet mot enden av kamfjærene. De to artene overlapper ikke mye geografisk, selv om den eurasiske arten er både fastboende og overvintrer i deler av Afrika. Det tynne, lange, og svakt buede nebbet, den fremtredende kammen, en kastanjefarget fjærdrakt, og svarte og hvit-stripete vinger og hale gjør den til en enkel fugl å identifisere. Den når lengder på rundt 25-32 cm.

Kosthold og habitat

Kanelhærfuglen kan leve i et bredt spekter av habitater, så lenge det finnes åpne områder hvor den kan lete etter mat og hulrom på vertikale flater, som trær, klipper og forlatte huler, til hekkeformål. Menneskeskapte gjenstander, som vegger, reirkasser og høystakker kan også brukes til hekking, noe som gjør den afrikanske hærfuglen i stand til å overleve i byer og tettbygde områder. Den spiser hovedsakelig insekter på bakken, men vil også spise frosker, små reptiler, samt frø og frukter. Det er vanlig å se den kanelhærfuglen penetrere bakken med nebbet mens den leter etter insekter nede i jorden. Den kan også jage og fange byttedyr i luften.

Hekking

Kanelhærfuglen er monogam og territoriell i perioder. Individer av samme kjønn, ofte hanner, kan kjempe voldsomt for territorier. Ved å bruke det lange skarpe nebbet som våpen kan individer bli blinde etter slagsmål. Territorier blir ofte satt når en hann finner et hulrom som passer godt for reirbygging. Slike hull er vanligst i trær, men en rekke andre objekter og overflater kan også brukes, som forklart tidligere.

Hekkesesongen starter vanligvis i august og avsluttes i februar. Hunnen legger 4-7 egg over tilsvarende mange dager. Når det siste egget er lagt starter hunnen å ruge. Rugetiden varer i ca. 15-16 dager. Hannen vil jakte og mate ungene alene den første uken før hunnen starter å hjelper til. Etter 26-32 dager forlater ungene redet og etter ytterligere en måned vil de være helt uavhengige.

Status

Kanelhærfuglen er godt utbredt i Afrika sør for ekvator, og i motsetning til den eurasiske hærfuglen, er den fastboende hele året. På grunn av de få kravene kanelhærfuglen har for å overleve er den en ganske vellykket og tallrik fugleart. Hærfuglen er foreløpig kun oppført som én art på IUCNs rødliste, men det er ingen grunn til å tro at kanelhærfuglen vil være oppført som noe annet enn levedyktig.

Least Concern - Kanelhærfugl