Opp

Kafferisfugl

(Halcyon albiventris)

dummy - Kafferisfugl Eastern Shores – iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 14-Sep-13 dummy - Kafferisfugl Eastern Shores – iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 05-Okt-14 dummy - Kafferisfugl Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 15-Okt-13 dummy - Kafferisfugl Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 25-Mar-14 dummy - Kafferisfugl Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 11-Aug-14
Beskrivelse

Kafferisfuglen (Halcyon albiventris) er en svært vanlig art av isfugl i Afrika sør for ekvator. Den tilhører underfamilien Halcyoninae, som er en gruppe isfugler som hverken fisker eller er avhengige av store vannforekomster. Den er 20-22 cm lang og veier 50-75 g. Den skiller seg fra lignende arter med sitt brune til gråbrune hode og stripete flanker. Den kan noen ganger forveksles med den mindre savanneisfuglen (Halcyon chelicuti). Savanneisfuglen har et svart og rødt nebb, i motsetning til kafferisfuglen som har et helt rødt nebb, og stripene på magen er mer fremtredende.

Kosthold og habitat

Selv om den finnes i nesten alle afrikanske land sør for ekvator er kafferisfuglen vanligst på østsiden av kontinentet hvor den unngår de aller tørreste områdene. Dette er en typisk skogsfugl, men den er også vanlig i urbane områder med et tilstrekkelig antall trær, hager og parker. Kafferisfuglen jakter vanligvis fra en åpen gren eller lignende, og vil stupe ned for å fange byttet. Den har et veldig variert kosthold bestående hovedsakelig av insekter, edderkopper, små reptiler, amfibier og mindre fugler.

Hekking

Et hekkepar vil normalt grave en hule i en ravine eller kløft av leire eller sand. Hulen består først av en tunnel på rundt en meter og ender i et kammer med en bredde på 25-30 cm som vil fungere som rede. Hunnen legger 2-5 (sjeldent 6) egg i hulen rundt perioden september-desember. Eggene ruges deretter av hunnen i 14 dager.

Status

Kafferisfuglen er svært vanlig innenfor sitt utbredelsesområde og det er ingen trusler mot arten. Den er oppført som levedyktig på IUCNs rødliste.

Least Concern - Kafferisfugl