Opp

Kjempeisfugl

(Megaceryle maxima)

dummy - Kjempeisfugl Hannfugl - St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 17-Apr-14 dummy - Kjempeisfugl Hunnfugl @ St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 17-Feb-14 dummy - Kjempeisfugl Hannfugl @ St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 17-Apr-14 dummy - Kjempeisfugl Hunnfugl @ St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 17-Apr-14 dummy - Kjempeisfugl Hannfugl @ St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 25-Mai-13
Beskrivelse

Kjempeisfuglen (Megaceryle maxima) er den største isfuglen i Afrika og kan nå lengder opp mot 48 cm. Den har et stort og rett svart nebb og en tydelig topp bak på hodet. Det meste av kroppen er dekket i svarte fjær med hvite flekker på tuppene. Hannfugler (bildet over) har et oransje bryst og en hvit buk med noen få svarte flekker. Hunnfugler har et svart og hvit-flekket bryst og en oransje buk. En god måte å skille kjønnene fra hverandre er å si at hanner har oransje skjorter og hunner oransje skjørt.

Habitat

Kjempeisfuglen holder seg alltid i nærheten av vann, og er sjelden mer enn 100 meter fra nærmeste vannkant. Den kan høre hjemme i nesten alle områder med vann så lenge det er nok byttedyr og overhengende grener for jakt. Elver, bekker, innsjøer, demninger, elvemunninger og til og med strender kan alle være egnede leveområder, både på åpne savanner og i tett skog. Det er to underarter av kjempeisfugl. Den vanligste, M. m. maxima, finner man i mer åpne habitater, mens den noe sjeldnere M. m. gigantea finnes i tette regnskoger. Underarten gigantea er mørkere, ikke like flekket og har tykkere svarte linjer på undersiden enn maxima som er avbildet på denne siden.

Kosthold

Kjempeisfuglen lever hovedsakelig av krabber og fisk. Amfibier, andre krepsdyr, små reptiler og insekter er også inkludert i kostholdet. Den jakter ofte ved å dykke fra en gren eller ved å sveve stillestående i luften før den dykker. Når den dykker etter byttedyr forsvinner ofte hele kroppen under vann. Den spiser små krabber hele, men vil fjerne ryggskjoldet og klørne fra større krabber før den spiser dem. Fisker blir svelget hele og med hodet først. Hvis den dykker i saltvann vil den rense fjærene i ferskvann etterpå, om det lar seg gjøre.

Hekking

Kjempeisfugler er territorielle, monogame og hekkepar hekker alene. Eggene legges i perioden juli-januar, men flest egg legges i perioden august-oktober. Et hekkepar vil grave en tunnel og et hekkekammer i en vertikal sandbanke eller klippe ved vannet. Tunnelen kan variere i lengde fra 0,9 til 8,45 m og kammeret kan være mellom 20-60 cm bredt. Inngangen til tunnelen vil ofte være skjult bak overhengende vegetasjon. Tre til fem egg blir lagt og ruges i 25-27 dager av begge foreldrene. Etter de har klekket vil ungene bli matet med fisk flere ganger om dagen. De oppholder seg i redet i ca. 37 dager før de forlater det, men vil fortsatt være avhengig av foreldrene i ytterligere 21 dager.

Status

Kjempeisfuglen er en art med en stor utbredelse i Afrika og den er vanlig i nærheten av vann i mange vernede områder. Den blir ofte sett på som en pest i kommersielle oppdrettsanlegg og fiskeklekkerier. Den kan være truet av plantevernmidler som lekker i vannet fra landbruksområder, samt tap av habitat og hekkeområder. På grunn av sin store utbredelse og på grunn av at den er lokalt vanlig i mange områder er den oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Kjempeisfugl