Opp

Terneisfugl

(Ceryle rudis)

dummy - Terneisfugl Kosi Bay, Sør-Afrika - 06-Okt-12 dummy - Terneisfugl Hannfugl @ Kosi Bay, Sør-Afrika - 06-Okt-12 dummy - Terneisfugl Hannfugl @ St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 17-Feb-14
Beskrivelse

Terneisfuglen (Ceryle rudis) er en svært vanlig art av isfugl og har en omfattende utbredelse i både Afrika og Asia. Dette er den eneste isfuglen med en svart og hvit fjærdrakt. Den er lett gjenkjennelig når den sitter ved vannkanten eller svever stillestående over vannet mens den ser etter byttedyr. Generelle kjennetegn er den forlengede tuften med fjær bak på hodet, den for det meste svarte ryggen med hvite flekker, en hvit hals og mage og de svarte båndene på brystet. Hannfugler har to bånd over brystet mens hunnfugler bare har ett ufullstendig bånd. Den når en gjennomsnittlig lengde på 17 cm.

Kosthold, habitat og flygeegenskaper

Terneisfuglen er den tyngste fuglen som mestrer ekte stillestående flyging. Den kan holde seg stille i luften på ett punkt mens den flakser raskt med vingene over lengre perioder, samt endre posisjon og høyde raskt. Den er så dyktig til å fly at den kan bli sett jakte så langt som 3 km ut på det åpne havet. Dietten består hovedsakelig av fisk, mens virvelløse dyr og små amfibier fanges nå og da. Mindre byttedyr blir fanget og spist i flukt, mens større byttedyr blir fraktet til land og drept der før de spises. På grunn av de overlegne flygeferdighetene trenger ikke terneisfuglen noe spesielt habitat for å overleve og kan finnes i ethvert habitat med vann og små fisker.

Hekking

Terneisfuglen er monogam i hekkesesongen. Hekkepar bygger reder i vertikale sandbanker ved å grave en 1,2 m lang tunnel med et 20-30 cm bredt kammer i enden. Terneisfugler samarbeider under hekkesesongen og avkom fra året før vil ofte hjelpe hekkeparet med ruging, oppfostring og forsvaring av territoriet. Noen ganger, ofte senere i hekkesesongen, vil hekkeparet få hjelp fra sekundære hjelpere. Dette er andre voksne individer som ikke har maktet å fostre opp egne unger. Disse vil også hjelpe til med oppfostringen av ungene, samt forsvare territoriet. Fire til fem egg blir lagt og ruges i 18 dager. Ungene blir i redet i 24-29 dager etter de har klekket ut. De lærer å jakte selv etter 38-43 dager.

Status

Terneisfuglen blir ofte sett på som den tredje vanligste isfuglen i verden, og med sin omfattende utbredelse er det ingen reell trussel mot populasjonen. Den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste. Små lokale bestander kan være truet på grunn av gift fra landbruksområder og andre menneskelige kommersielle vannaktiviteter. Dannelsen av demninger og fiskeoppdrett har på sin side hjulpet populasjonen. Den er oppført som sterkt truet i Europa, hvor utbredelsen er meget begrenset.

Least Concern - Terneisfugl