Opp

Savanneråke

(Coracias caudatus)

dummy - Savanneråke Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 01-Nov-13 dummy - Savanneråke Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 16-Feb-14 dummy - Savanneråke Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 12-Sep-14 dummy - Savanneråke Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 12-Sep-14 dummy - Savanneråke Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 12-Sep-14 dummy - Savanneråke Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 12-Sep-14 dummy - Savanneråke Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 16-Feb-14
Beskrivelse

Savanneråke (Coracias caudatus) er en godt utbredt råkefugl i Afrika sør for Sahara, spesielt i det østlige og sørlige Afrika. Dette er en umiskjennelig fugl kjent for sitt fargerike og attraktive utseende. Den når lengder opp mot 35-38 cm og et vingespenn på 51-58 cm. Øyebryn og fremre del av hodet er hvitt, mens resten av hodet er blekt grønt. Et velkjent kjennetegn er fuglens lilla bryst. Fargen på ryggen er brun mens den ytterst på de sammenslåtte vingene skifter fra en dyp blå til turkis. Magen og undersiden av vingene er tydelig turkis. I flukt kan man se en mørk kant langs vingene. Halen er lang og kløftet og er mørk blå på oversiden og turkis på undersiden.

Kosthold og habitat

Savanneråken finner man stort sett i åpne områder med godt spredte akasietrær. Buskkledde savanner, bølgende åser og åpne skogsområder er foretrukne habitater. Den kan også forekomme ved jordbruksområder, men holder seg som oftest unna menneskelige bosettinger. Savanneråker blir ofte observert sittende i døde trær og på kraftledninger mens de speider etter byttedyr. Når de oppdager et bytte vil de stupe ned og fange det på bakken. Kostholdet består hovedsakelig av virvelløse dyr, små reptiler, amfibier, samt smågnagere og fugler. Savanneråken har i tillegg funnet en måte å utnytte gress- og skogbranner på ved å aktivt jakte på byttedyr som flykter fra flammene.

Hekking

Savanneråker er territorielle både i og utenfor hekkesesongen da den også forsvarer områder med god tilgang på mat. De er monogame og hekker primært i hulrom i trær, og noen ganger kaster de ut andre fugler som allerede måtte befinne seg der. Den vil forsvare redet kraftig, selv utenfor hekkesesongen. Under hekkesesongen vil et par fly for å varte hverandre opp ved å stupe ned mot bakken mens de gjør en rullende bevegelse. Som andre råker er savanneråker svært akrobatiske og smidige når de flyr og kan til og med pare i luften.

Hekkesesongen er i perioden august til februar i sørlige Afrika. To til fire egg legges i et rede og ruges av begge foreldrene i 17-25 dager. Ungene har full fjærdrakt etter 19 dager og vil da forlate redet. De vil være avhengige av foreldrene i ytterligere 20 dager.

Status

Savanneråken er svært vanlig og utbredt og mange populasjoner finnes innenfor vernede områder. Det er ingen umiddelbar trussel mot arten og den er oppført som levedyktig IUCN’s rødliste.

Least Concern - Savanneråke