Opp

Hvitryggribb

(Gyps africanus)

dummy - Hvitryggribb Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 12-Okt-14 dummy - Hvitryggribb Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 16-Mar-14 dummy - Hvitryggribb Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 12-Okt-14 dummy - Hvitryggribb Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 16-Mar-14 dummy - Hvitryggribb Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 09-Mai-14 dummy - Hvitryggribb Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 12-Okt-14
Beskrivelse

Hvitryggribben (Gyps africanus) er den vanligste gribbearten i Afrika. Den når en lengde på 78-98 cm og vingespennet kan nå opp mot 2,25 m. Som de fleste gribber er den fjærløs på både hodet og nakken, og huden er svart. Fjærdrakten er brun, men varierer i mørkhet med alderen. Eldre individer, særlig hunner, er ofte lysere i fargen. De mørke vingefjærene er mer fremtredende på lysere individer. Den har i tillegg en hvit flekk på korsryggen, noe som har gitt den navnet. Den kan forveksles med den lignende kappgribben (Gyps coprotheres) som er mye større og normalt sett en del lysere i fargen.

Kosthold, atferd og habitat

Hvitryggribben foretrekker savanner og skogshabitater hvor man finner et høyt antall store pattedyr. Gribber er kjent for å være åtseletere og hvitryggribben er intet unntak. De store og brede vingene gjør det mulig for hvitryggribben å sveve i timevis mens den speider etter mat. Den er kjent for sitt skarpe blikk og når ett individ har fått øye på et kadaver vil andre gribber få det med seg og følge etter. Så mange som 100-200 individer kan samles på et kadaver og på et stort elefantkadaver kan det være opp mot ett tusen individer. Slåsskamper mellom individer er uunngåelige når så mange spiser tett på hverandre. Hvitryggribber er relativt små sammenlignet med andre gribbearter og ikke de sterkeste. De kan ikke trenge gjennom tykk hud og spiser dermed hovedsakelig på bløtere vev og beinbiter. Hvitryggribben er også kjent for å spise søppel og matrester i befolkede områder.

Hekking

Hvitryggribben bygger reder i løse kolonier bestående av 2-13 individer. Redet består av grener og kvister og fylles med gress og løv. Det plasseres enten i toppen av et tre eller i en stor kløft i et stort tre. Hunnen legger ett egg og begge foreldrene vil ruge egget i rundt 56 dager. Begge foreldrene vil ta del i matingen av ungen, som forlater redet etter ca. 4 måneder.

Status

Hvitryggribben har sett en stor nedgang i bestanden de siste årene. De største truslene mot arten er tap av habitat, menneskelig forfølgelse gjennom forgiftning av åtsler, bruk av kroppsdeler i tradisjonell medisin, ulovlig handel, redusert antall av store pattedyr og elektrosjokk fra høyspentmaster. Store bestander finnes fortsatt i store verneområder, men gribber flyr over enda større avstander og ender ofte opp i områder befolket av mennesker. Dette resulterer dessverre ofte i et stort antall døde eller fangede gribber. Selv om hvitryggribben har et stort utbredelsesområde i Afrika sør for Sahara er den nedadgående trenden bekymringsverdig og den er oppført som sterkt truetIUCNs rødliste.

Critically Endangered - Hvitryggribb

Hvordan du kan hjelpe

Hvis du vil være med på å støtte bevaringen av en av Afrikas aller viktigste fugler kan du støtte VulPro:

VulPro dot com Logo 300x154 - Hvitryggribb

VulPro

Mål: Å være en av de ledende aktørene innen bevaringen av Afrikas gribbepopulasjoner gjennom formidling av kunnskap, økt bevissthet og innovasjon. Du kan donere direkte via den oransje knappen under.

donate button pdc donate now - Hvitryggribb