Opp

Bantuørn

(Hieraaetus wahlbergi)

dummy - Bantuørn Thanda Private Game Reserve, Sør-Afrika - 18-Sep-12 dummy - Bantuørn Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 25-Apr-14 dummy - Bantuørn Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 26-Sep-14 dummy - Bantuørn Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 01-Des-13
Beskrivelse

Bantuørnen (Hieraaetus wahlbergi) er en middels stor ørn som er vanlig i hele Afrika sør for Sahara. Den når en lengde på 53-61 cm og et vingespenn på 130-146 cm. Fjærdrakten kan variere mye mellom individer. Den er normalt en ensfarget brun ørn, men noen individer kan være lysere brune, noen mørkere brune, og noen til og med kremhvite med mørke vinger. Individer som har lyse hoder og mørke kropper, eller omvendt, kan også finnes. Ungfugler er stort sett lik voksne.

Lignende arter

Bantuørnen blir ofte forvekslet med andre lignende ørner som småskrikørnen (Clanga pomarina) og de to større ørnene savanneørn (Aquila rapax) og steppeørn (Aquila nipalensis). Av disse er det bare bantuørnen som har en liten topp på hodet som ofte kan sees når den sitter stille. Håret er kortere på den nedre halvdelen av føttene hos småskrikørnen og den har et svakere nebb. Savanneørnen, utenom å være større, har lysegule øyne og lengre og smalere nesebor, mens bantuørnens nesebor er runde. Steppeørnen er også større, og generelt mørkere, men en avgjørende faktor for å skille den fra andre ørner er det dype gapet på bunnen av nebbet. Dette har en lengde som når nesten bak øyet. De andre brune ørnene har sjeldent et gap som strekker seg lenger enn til midten av øyet. I flukt har bantuørnen rette vinger og en lang smal hale, i motsetning til de bredere halene man ofte ser på andre ørner som flyr.

Kosthold og habitat

Bantuørnen kan finnes i flere forskjellige habitater, men unngår lavlandsregnskogene i Sentral-Afrika. Den foretrekker skogkledde savanner, men kan sees i nesten alle typer habitater innenfor sin utbredelse, selv dyrket mark. Den vil enten speide etter byttedyr sittende på en gren eller svevende i luften. Kostholdet er variert og består av reptiler, fugler, små pattedyr, og av og til amfibier og virvelløse dyr. Den er også kjent for å stjele byttedyr fra toppørnen.

Trekk og hekking

Bantuørnen er en trekkfugl innenfor Afrika, og mange individer trekker fra nord til sør for å hekke i sommermånedene. Den er monogam og territoriell under hekkesesongen. Et hekkepar vil varte hverandre opp i luften ved å sirkle rundt hverandre mens de lager mye lyd. Redet bygges av grener og kvister av begge foreldrene. Det er lite og er oftest plassert i en kløft i et høyt tre. Bare ett egg blir lagt (to ved svært sjeldne tilfeller) og ruges av hunnen i 44-46 dager. Hunnen vil mate ungen med mat levert av hannen og ungen forlater redet etter 70-75 dager.

Status

Bantuørnen er en av de vanligste ørnene i Afrika sør for Sahara og har et omfattende utbredelsesområde. Den er ofte å se både innenfor og utenfor verneområder. Bare i noen få områder har det vært en nedgang på grunn av forgiftning og reduksjon av habitat. Den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Bantuørn