Opp

Svartvingeglente

(Elanus caeruleus)

dummy - Svartvingeglente Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 05-Des-13 dummy - Svartvingeglente Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 01-Des-13 dummy - Svartvingeglente Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 05-Des-13
Beskrivelse

Svartvingeglenten (Elanus caeruleus) er en del av et artskompleks som også inkluderer australglenten (Elanus axillaris) i Australia og hvithaleglenten (Elanus leucurus) i Amerika. Disse er alle svært like arter og var på ett tidspunkt antatt å være den samme arten. På grunn av dette er det flere som fortsatt bruker feil navn på feil art mange steder.

Svartvingeglenten er en liten rovfugl som er vanlig i store deler av Afrika sør for Sahara og tropiske Asia. Den når en lengde på 35-38 cm og et vingespenn på 80-95 cm. I motsetning til glentene i Milvus-slekten, er ikke halen kløftet. Fjærdrakten er hvit på undersiden og hodet, mens oversiden og vingene er grå. Øynene er røde og ansiktet kan beskrives som ugle-lignende. Øyelinjer, skuldre og vingespisser er svarte. Når den flyr blir den ofte identifisert som måke-lignende. Ungfugler er lik voksne, men har en brunere overside.

Jakt, kosthold og habitat

Svartvingeglenten finner man stort sett i åpne habitater og foretrekker savanner, gressletter og halvørkener. Den kan også sees ved skogkanter og lysninger. Den blir ofte sett svevende stillestående i luften på ett sted mens den ser etter byttedyr, en atferd som vanligvis observeres hos mindre falker. Den vil også speide etter byttedyr sittende på et punkt i det åpne, som et dødt tre eller en telefonstolpe. Når et byttedyr oppdages vil den stupe ned og fange det på bakken. Kostholdet er variert, men smågnagere synes å være de vanligste byttedyrene. Fugler, øgler, slanger og amfibier blir også fanget. Svartvingeglenten er i tillegg kjent for å fange store insekter og flaggermus i luften.

Hekking

Svartvingelenten er ikke en trekkfugl, men kan være nomadisk og individer som opplever større sesongmessige endringer vil være mer tilbøyelige til å flytte på seg. Hekkesesongen endres også med geografisk beliggenhet. Redet er en liten plattform laget av pinner og kvister og er konstruert av begge foreldrene. Det er oftest plassert høyt oppe i trekronene, men noen ganger på menneskeskapte objekter som stolper og master. Hunnen legger 2-6 egg som ruges av henne i 30-33 dager. Hun holder seg med ungene de første 14 dagene etter de er klekket, mens hannen gir dem mat. Ungene tar sin første flytur etter 33-37 dager, men vil være avhengig av foreldrene i ytterligere 42-70 dager.

Status

Svartvingeglenten er en vanlig rovfugl med en omfattende geografisk utbredelse. I motsetning til mange andre arter av rovfugl har svartvingeglenten dratt nytte av økningen i jordbruksareal og plantasjer, og utbredelsen ser ut til å øke da populasjoner nå også forekommer i Sørvest-Europa og Vest-Asia. Den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Svartvingeglente