Opp

Sivhauk

(Circus aeruginosus)

dummy - Sivhauk Hunnfugl @ Nordre Øyeren Naturreservat - 08-Jul-19
Beskrivelse

Sivhauk (Circus aeruginosus) er den største kjerrhauken i Europa, men er noe mindre enn den asiatiske østsivhauken (Circus spilonotus). Sivhauken er en trekkfugl (med unntak av en del populasjoner rundt Middelhavet og i Midtøsten) som hekker i temperert klima i Eurasia og overvintrer i Sør-Europa, Afrika eller det indiske subkontinent. Den når lengder på mellom 43-54 cm og har et vingespenn mellom 115-145 cm.

Hannfugler og hunnfugler hos sivhauk har ulik fjærdrakt. Hunnfuglen er mørk sjokoladebrun over hele kroppen, utenom hodet, hvor toppen av hodet, nakken og halsen er tydelig kremfarget. Hunnfuglen er også større enn hannfuglen. Hannfuglen har en mer rødbrun fjærdrakt, med bleke til gule striper på hodet, nakke, bryst og mage. Rygg og øvre del av vinger er mørkere brune. Vingefjær og deler av håndsvingefjærene er grå og vingetuppene er sorte. I flukt ser man tydelig vingene i mønsteret brunt-grått-sort hos hannfugler.

Kosthold & Habitat

Sivhauk er en rovfugl som er sterkt knyttet til våtmarksområder, spesielt områder med nok siv eller takrør. Man kan også finne den ved åpne gressletter, åpent kulturlandskap og lanbruksområder, så lenge det er våtmarker i nærheten. Sivhauken er en opportunist i matveien, og kostholdet inneholder de fleste dyr som er små nok, som små pattedyr, små fugler, frosker, krypdyr og insekter.

Hekking

Starten på hekkesesongen for sivhauk varier fra midten av mars til tidlig i mai. I motsetning til mange andre rovfugler så er ikke sivhauken strengt monogam. Hannfugler kan ha flere partnere (opp mot tre), og et hekkepar holder ofte ikke sammen lenger enn én hekkesesong. Enkelte par kan holde sammen over flere sesonger. Redet bygges på bakken, ofte gjemt i siv eller takrør, og er bygd opp av pinner, siv og gress. Mellom tre og åtte egg legges og ruges på i 31-38 dager før de klekker. Ungene forlater redet etter 30-40 dager.

Status

Sivhauken er en utbredt rovfugl, men har minsket i antall flere steder. Ødeleggelser av habitat, plantevernmidler og jakt har vært de største bidragsyterne for nedgangen. Den er nå en beskyttet art i de fleste land, og i noen land, som Storbritannia og Irland, har den kommet seg etter å ha vært så og si utryddet. En av hovedtruslene i dag er jakt på fugler som trekker over Middelhavet. På grunn av artens beskyttelse og oppgang flere steder er den listet som levedyktig på IUCNs internasjonal rødliste. I Norge er den en sjelden art, og kun noen få individer hekker her årlig. Bestanden er lav nok til å kunne listes som sterkt truet nasjonalt, men på grunn av levedyktige populasjoner i landene rundt oss er sivhauken listet som sårbar på den nasjonale rødlisten.

Least Concern - Sivhauk