Opp

Russevåk

(Buteo vulpinus)

dummy - Russevåk Munyawana Game Reserve, Sør-Afrika - 27-Nov-14 dummy - Russevåk Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 11-Des-13 dummy - Russevåk Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 24-Nov-14 dummy - Russevåk Thanda Private Game Reserve, Sør-Afrika - 26-Okt-12 dummy - Russevåk Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 22-Nov-14
Beskrivelse

Russevåken (Buteo vulpinus) er en trekkfugl og en av de vanligste rovfuglene i sørlige Afrika når den overvintrer. Den hekker i Øst-Europa, Russland og deler av Vest-Asia. Veldig sjelden gjest i Norge. Den blir ofte ansett som en underart av musvåken (Buteo buteo), men den skiller seg ut noe på utseendet. Russevåken er mindre enn musvåken, med en lengde på 45-50 cm, men har lengre vinger og hale. Fjærdrakten er lik musvåken og fargen er brunlig over hele kroppen. Oversiden er mørkere enn undersiden og bena er gule. Som hos musvåken er det også stor variasjon på utseendet mellom individer av russevåk, med en varierende grad av rødlig til grått i fjærdrakten. Halefjærene hos russevåken er ofte noe rødlige, mens halefjærene hos musvåken oftest er hvite. Den deler noe av utbredelsen i Afrika med den lignende og noe mindre skogsvåken (Buteo trizonatus). Skogsvåken er mørkere og generelt hvitere på brystet og magen. Undersiden er heller ikke like flekket som hos russevåken.

Kosthold og habitat

Russevåken foretrekker åpne habitater, som gressletter, jordbruksområder og åpne skogsområder, men kan også finnes i tettere skoger. Den observeres ofte sittende på trestolper, gjerder og døde trær. Dietten består av insekter, små pattedyr, fugler, amfibier, reptiler og av og til åtsler. Den liker å sitte i åpne landskap mens den speider etter byttedyr og vil stupe ned mot bakken for å fange dem. Mindre fugler og insekter kan fanges i luften.

Trekk og hekking

Russevåken trekker over lange avstander. Den hekker fra Øst-Europa til øst i Sibir og trekker til India og Afrika om vinteren. Den kommer frem til det sørlige Afrika i september. Her blir den frem til mars, selv om noen få blir så sent som tidlig april. Russevåker finner man oftest alene eller i par, men vil danne større flokker før og under trekket. De er monogame hekkere, og holder seg til én partner gjennom hele livet. Redet bygges høyt oppe i tretoppene der det er beskyttet av grener og løvverk. Hunnen legger vanligvis 1 til 3 egg.

Status

Som nevnt tidligere er russevåken ofte betraktet som en underart av musvåken og anses ikke som egen art på IUCNs rødliste, hvor musvåken er oppført som levedyktig. Russevåken er den vanligste rovfuglen i store deler av det sørlige Afrika når den overvintrer. Med sin store utbredelse, sitt store antall og gode tilpasningsevne er det rimelig å vurdere russevåken som levedyktig.

Least Concern - Russevåk