Opp

Gjøkbaza

(Aviceda cuculoides)

dummy - Gjøkbaza Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 13-Okt-13 dummy - Gjøkbaza Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 27-Jan-14 dummy - Gjøkbaza Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 20-Jul-14
Beskrivelse

Gjøkbazaen (Aviceda cuculoides) er den eneste arten av baza på det afrikanske fastlandet. Som navnet tilsier er dette en rovfugl som utseendemessig har sterke likhetstrekk med gjøken. Ryggen og hodet er mørk grå og magen er hvit med klare og synlige tverrstriper. Den har en gjenkjennelig rød flekk i nakken plassert rett under en fjærdusk bak hodet. Som andre bazaer har den to tannlignende hakk i overnebbet. Hanner er mørkere og mer kontrastfylte i fargene, har tydelige røde tverrstriper og mørke røde øyne. Hunner (se hovedbildet) har gule øyne og brune tverrstriper. Ungfugler er brune med en hvit og flekket underside. Dette er en mellomstor fugl som når lengder mellom 38 og 42 cm.

Kosthold og habitat

Gjøkbazaen foretrekker tette skoger og skogkanter. Den holder seg stort sett alene og er uvanlig å se i selskap med individer av samme art. Dette er en sky, sjelden og hemmelighetsfull rovfugl, men kan av og til sees glidende mellom grener blant trærne. Den spiser for det meste virvelløse dyr, men vil også fange små øgler, slanger, frosker, fugler og gnagere. Den jakter ofte lavt i vegetasjon og gress, hvor byttedyr blir fanget på bakken. Det er heller ikke uvanlig for den å fange bytter i trær.

Hekking

Gjøkbazaen er monogam og et par vil hekke alene i perioden september-mars. Hekkeaktiviteten er ofte høyest mellom oktober og desember. Et hekkepar vil bygge et rede sammen, normalt i de høyeste grenene i et tre 10 til 30 meter over bakken. Reiret bygges av slyngplanter, kvister og blader. En eller to (sjeldent tre) egg blir lagt og ruges av begge kjønn i 32-33 dager. Etter de har klekket vil ungene holde seg i reiret i rundt 28 dager mens begge foreldrene mater dem. De er avhengige av foreldrene i ytterligere én uke før de forlater redet.

Status

Gjøkbazaen er en sjelden fugl i hele sitt utbredelsesområde. Dette er i hovedsak på grunn av dens hemmelighetsfulle atferd og ikke fordi den er truet. Populasjonsstørrelsen anses å være stabil og den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Gjøkbaza