Opp

Flekkhubro

(Bubo africanus)

dummy - Flekkhubro Eastern Shores – iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 23-Jul-14 dummy - Flekkhubro Eastern Shores – iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 23-Jul-14 dummy - Flekkhubro Thanda Private Game Reserve, Sør-Afrika - 26-Apr-14
Beskrivelse

Flekkhubroen (Bubo africanus) er en av de minste hubroartene i verden, med en lengde på 45 cm og en vekt mellom 480-850 g. Vingespennet når 1-1,4 m. Den har en stort sett brun til grå fjærdrakt med hvite flekker. Brystet og magen er lys med tynne brune til grå tverrstriper. Som mange andre hubroer har flekkhubroen to horn-lignende fjærdusker på toppen av hodet. Øynene er lyst gule. Individer med oransje øyne og en mer kastanjefarget fjærdrakt finner man ofte i tørrere områder og habitater.

Kosthold og habitat

Flekkhubroen finnes flere i ulike habitater, som skoger, savanner og steinete ørkenområder. Foretrukne habitater er en blanding av åpne landskap, åser og spredte trær. Den er som de fleste ugler nattdyr og vil dukke opp fra sitt skjulested for å jakte i skumringen. Kostholdet er variert og den vil spise små pattedyr, reptiler, amfibier, fugler og virvelløse dyr. Når den jakter vil den uten en lyd stupe ned mot sitt bytte og enten fange det direkte eller forfølge det på bakken. Flygende byttedyr kan også bli fanget i luften. Mange byttedyr blir svelget hele om de ikke er for store. Den vil også fortære åtsler uten problemer.

Hekking

Flekkhubroen er monogam og vil danne sterke bånd med partneren. Hekkepar holder ofte sammen hele livet. Hekkesesongen starter i juli og avsluttes i begynnelsen av februar. Et rede er vanligvis en liten fordypning på bakken, ofte skjult blant steiner, under en busk eller gjemt i gress. Reder har også blitt observert i vinduskarmer. Hvis hekkesesongen er suksessfull kan redet brukes igjen, noen ganger over flere generasjoner. To til fire egg blir lagt og ruges av hunnen i en måned mens hannen bringer henne mat. Ungene forlater redet etter 30-38 dager, men vil være avhengige av begge foreldrene i ytterligere fem uker. De blir kjønnsmodne etter ett år. En flekkhubro kan leve i 10 år i naturen og opp til 20 år i fangenskap.

Status

Flekkhubro er godt utbredt og en av de vanligste uglene i Afrika sør for Sahara. Det er ingen umiddelbar trussel mot populasjonen og den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Flekkhubro