Opp

Gråhodemåke

(Chroicocephalus cirrocephalus)

dummy - Gråhodemåke Eastern Shores – iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 24-Nov-14 dummy - Gråhodemåke Ikke-hekkende @ Cape Vidal - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 04-Okt-14 dummy - Gråhodemåke Ungfugl @ Cape Vidal - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 04-Okt-14 dummy - Gråhodemåke Ikke-hekkende @ Cape Vidal - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 04-Okt-14 dummy - Gråhodemåke Ungfugl @ Cape Vidal - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 04-Okt-14
Beskrivelse

Gråhodemåke (Chroicocephalus cirrocephalus) er en vanlig måkeart i tropiske og subtropiske områder i Afrika sør for Sahara og Sør-Amerika. Det er en liten måkeart og har en gjennomsnittlig kroppslengde på 42 cm. Ryggen og vingene er grå og resten av kroppen er hvit. Ben og nebb har en dyp rød farge. Hodet er kun helt grått under sommermånedene når den hekker (Se hovedbildet over), mens det bare er noen striper av grått på hodet om vinteren.

Kosthold og habitat

Gråhodemåker finnes i alle typer våtmarker og kystområder innenfor sitt utbredelsesområde. Saltsjøer, ferskvann, myrer og elver er vanlige innlandshabitater. De finnes ofte langs kysten og i elvemunninger, men vil sjeldent fly langt fra land. Dietten består av fisk, virvelløse dyr og egg. De livnærer seg også på dødt kjøtt og rester på søppeldynger.

Hekking

De finnes i store kolonier både i og utenfor hekkesesongen. Kolonier på tusenvis av individer kan finnes i områder med gunstige leveforhold. De hekker innlands i siv eller myrer. Egg er enten lagt på bakken eller i reder som flyter på vannet. Hunner legger generelt to til tre egg. Gråhodemåker er to-års-måker, noe som betyr at det tar to år før de er fullvoksne. Alle de mindre måkeartene er normalt to-års-måker. Større arter er enten tre-års eller fire-års-måker, avhengig av størrelsen.

Status

Gråhodemåke har en stor utbredelse, en stabil populasjon og er oppført som levedyktigIUCNs rødliste. Selv om de sjeldent flyr langt vekk fra land er det noen individer som gjør nettopp dette. Dette forklarer hvordan arten har slått seg ned i både Afrika og Sør-Amerika. Noen få enkeltindivider har blitt observert i Spania og i Nord-Amerika. Ett individ ble registrert så langt nord som Coney Island, Brooklyn, New York den 1. august 2011.

Least Concern - Gråhodemåke