Opp

Gråhodebuskvarsler

(Malaconotus blanchoti)

dummy - Gråhodebuskvarsler Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 29-Sep-14 dummy - Gråhodebuskvarsler Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 29-Sep-14 dummy - Gråhodebuskvarsler Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 29-Sep-14
Beskrivelse

Gråhodebuskvarsler (Malaconotus blanchoti) er en stor afrikansk buskvarsler. Den når en lengde på 23-26 cm. Den har et stort og sterkt nebb med en tydelig krok på tuppen. Dette er en fargerik fugl med, grått hode og nakke og grønn rygg. Halsen og magen er gul, men brystet kan ofte være oransje. Øynene er også tydelig gule. Sangen er en serie med langstrakte og hjemsøkende plystrelyder og har gitt gråhodebuskvarsleren det lokale kallenavnet “spøkelsesfuglen”.

Kosthold og habitat

Gråhodebuskvarsleren foretrekker skogkledde savanner og elveskoger, men finnes også i hager og plantasjer i nærheten av urørte skoger. Den har et variert og tilpasningsdyktig kosthold, og vil fange og spise alt den kan takle, som opptil en meter lange slanger. Inkludert i kostholdet er ulike virvelløse dyr, små reptiler, flaggermus og fugler. Byttet blir ofte fanget på blader og grener. Noen ganger blir byttet spiddet og lagret på torner for å bli spist senere. Ethvert byttedyr som er for stort til å svelges helt, vil bli revet opp i mindre biter før det spises.

Hekking

Begge foreldrene jobber sammen for å lage redet. Hannfuglen samler materialene mens hunnfuglen bygger strukturen. Redet er en skjør og grunn kopp bestående av gress, blader og kvister, og fores med finere plantematerialer. Det plasseres ofte i kløften på en gren 3-6 meter over bakken. Forlatte reder fra duer, turakoer og hauker kan også benyttes. To til fire egg blir lagt og ruges av hunnen mens hannen bringer mat. Etter at de har klekket vil en av foreldrene bli hos ungene hele tiden (som oftest hunnen, men det motsatte har også blitt observert), mens den andre jakter. Ungene holder seg i redet i 20-24 dager før de forlater det og kan holde seg innenfor foreldrenes territorium frem til neste hekkesesong.

Status

Gråhodebuskvarsleren er ikke vanlig å se, men den er godt utbredt og forekommer mange steder. Det er ingen trusler mot arten og den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Gråhodebuskvarsler