Opp

Rustbobo

(Laniarius ferrugineus)

dummy - Rustbobo St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 13-Nov-14 dummy - Rustbobo St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 13-Nov-14 dummy - Rustbobo St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 08-Okt-14
Beskrivelse

Rustbobo (Laniarius ferrugineus) er en buskvarsler endemisk til sørøstlige Afrika. Den når en lengde på 20-23 cm. Oversiden er svart og undersiden er hvit, med en gradvis økning av rustfarge mot bakenden. De sammenfoldede vingene har en tydelig hvit stripe. Hunnfuglen er litt mattere i fargene enn hannfuglen, med en mer gråaktig overside og kun et snev av rustfarge på brystet. Rustbobo er svært lik sumpbobo (Laniarius bicolor) og tropebobo (Laniarius aethiopicus), men begge disse artene mangler rustfargen på undersiden. Ingen av disse artene forekommer i samme område som rustboboen.

Kosthold og habitat

Rustboboen finnes i habitater som inneholder tett vegetasjon og gode gjemmesteder, som tett skog, mangrover og kratt. I tørrere områder finnes den ofte ved elver. Den finnes også i plantasjer og hager med tilstrekkelig vegetasjon. Den har et variert kosthold og spiser både dyr og plantemateriale. Kostholdet inkluderer ulike virvelløse dyr, egg, fugleunger, små reptiler, gnagere, frø, frukt, nektar, og til og med matrester fra mennesker. Den leter hovedsakelig etter mat på bakken, men vil også fange insekter i luften, samt plukke byttedyr fra blader og grener.

Hekking

Kun hunnfuglen bygger redet, som er en spinkel skål bestående av gress, kvister og røtter. Det blir noen ganger bundet sammen med spindelvev. Hvis redet blir tilstrekkelig forstyrret vil hekkeparet plukke det fra hverandre og bygge det opp igjen et annet sted. Det blir oftest plassert i kløften på en gren i et tre eller busk med tett vegetasjonsdekke. Hunnen legger 2-3 egg som begge foreldrene ruger i 16-17 dager. Ungene forlater redet etter ca. 16-17 dager og vil være delvis uavhengige etter 8 uker. De vil være helt uavhengige etter ytterligere 3 uker.

Status

Rustbobo er en vanlig art i sitt utbredelsesområde og det finnes seks underarter. Det er ingen trusler mot arten og den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Rustbobo