Opp

Sørdunrygg

(Dryoscopus cubla)

dummy - Sørdunrygg Eastern Shores – iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 24-Nov-14 dummy - Sørdunrygg St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 09-Feb-14 dummy - Sørdunrygg Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 03-Nov-14
Beskrivelse

Sørdunrygg (Dryoscopus cubla) er en afrikansk fugl i buskvarsler-familien. Den når en lengde på 16-18 cm. Oversiden er svart med hvite tegninger og undersiden er hvit. Hunnfugler er generelt litt mattere i utseende og mindre sorte på hodet. Øynene er tydelig røde og nebbet er kort og rett med en liten krok på tuppen. Dunrygger er kjent for sitt parringsrituale hvor hannfuglen sprer ut de hvite fjærene på bakenden av ryggen. Dette gjør at han på avstand kan se ut som en hvit ball med hode, hale og vinger, noe som ser ganske spesielt ut når han flyr.

Kosthold og habitat

Sørdunryggen foretrekker tykk vegetasjon, skogsområder og hager med nok trær. Den blir ofte observert i tretoppene der den, enten alene eller i par, ser etter byttedyr blant bladverket. Den lever nesten utelukkende av insekter, men vil også spise frukt.

Hekking

Hekkesesongen kan være nesten året rundt, men i det sørlige Afrika topper det seg i perioden september-desember. Hunnfuglen bygger redet, mens hannfuglen hjelper til med innsamlingen av materiale. Redet er en liten kopp laget av gress, røtter og bark bundet sammen ved hjelp av spindelvev. Det er foret med gress, og ofte kamuflert med lav og bark. To til tre egg blir lagt og ruges av hunnen i 13 dager. Hannen gir henne mat og vil noen ganger ta over rugingen i korte perioder for å la hunnen finne mat selv. Etter at ungene har klekket ut vil hannen fortsatt gi hunnen mat, hovedsakelig insekter, slik at hun kan mate ungene. Ungene forlater redet etter 18 dager, men vil være avhengige av foreldrene i ytterligere tre uker. Ungene kan holde seg innenfor territoriet frem til neste hekkesesong.

Status

Sørdunrygg er vanlig innenfor sitt utbredelsesområde og gjør det bra i områder nær mennesker. Den er ikke truet og regnes som levedyktig på IUCNs rødliste.

Least Concern - Sørdunrygg