Opp

Savannedrongo

(Dicrurus adsimilis)

dummy - Savannedrongo Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 12-Okt-14 dummy - Savannedrongo Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 12-Okt-14 dummy - Savannedrongo Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 12-Okt-14 dummy - Savannedrongo Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 12-Okt-14
Beskrivelse

Savannedrongo (Dicrurus adsimilis) er en sangfugl som er svært vanlig og utbredt i store deler av Afrika sør for Sahara. Den når en lengde på 23-26 cm. Den er sort over hele kroppen og har en skinnende glans i fjærene. Hannfuglene skinner noe mer enn hunnfuglene. Halen er lang og kløftet, nebbet er sterkt og øynene har en dyp rød farge. Den er veldig lik tverrhaledrongoen (Dicrurus ludwigii), men savannedrongoen er større og har en lengre og mer kløftet hale. Tverrhaledrongoen er generelt mer sky og finnes i habitater med tettere vegetasjonsdekke enn savannedrongoen.

Kosthold og habitat

Savannedrongoen finnes i flere ulike habitater og vil kun unngå de tørreste ørkener og de tetteste skoger. Den blir ofte funnet i savanneskoger, gressletter med spredte trær, plantasjer, hager og parker. Den har en svært variabel og tilpasningsdyktig diett. Mesteparten av kostholdet består av insekter, som den fanger i luften eller på bakken, men den vil også spise virveldyr som små krypdyr, fisk og fugl.

Kleptoparasittisme

Savannedrongoen er en velkjent kleptoparasitt. Kleptoparasitter livnærer seg helt eller delvis av å stjele mat fra andre dyr. Et studie har funnet ut at savannedrongoen bruker opp mot en fjerdedel av tiden på å følge andre dyrearter. Hvitskriketrosten (Turdoides bicolor) og surikater (Suricata suricatta) er velkjente fugler og pattedyr som ofte følges av savannedrongoer. Savannedrongoer blir vanligvis akseptert av de andre dyrene da de fungerer som vaktposter og den vil gi et alarmrop om farer nærmer seg. Den kan til og med etterligne varsellydene til artene den følger. Noen ganger vil drongoen gi en falsk advarsel. Dette vil føre til at dyrene den følger vil flykte og gjemme seg. Savannedrongoen kan da uaffisert fly ned fra sin utkikkspost og stjele maten som blir lagt igjen av de andre dyrene i panikk. Savannedrongoen vil også følge større planteetere, som antiloper, hvor den vil fange insekter som blir forstyrret av aktiviteten og bevegelsene til de større dyrene.

Hekking

Redet er en liten kopp laget av gress, kvister og lignende plantemateriale, og er bundet sammen med spindelvev. Det er vanligvis plassert mellom to grener i et tre 4-6 meter over bakken. Hunnen legger 2-5 egg som ruges av begge foreldrene i 15-18 dager. Ungene blir matet av begge foreldrene og vil forlate redet etter 16-22 dager.

Status

Savannedrongoen er en svært vanlig fugl både innenfor og utenfor vernede områder. Den gjør det bra i de fleste habitater og det er ingen trusler mot arten. Den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Savannedrongo