Opp

Tverrhaledrongo

(Dicrurus ludwigii)

dummy - Tverrhaledrongo Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 27-Jul-14 dummy - Tverrhaledrongo St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 04-Okt-14 dummy - Tverrhaledrongo Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 23-Apr-14
Beskrivelse

Tverrhaledrongo (Dicrurus ludwigii) er den minste arten av drongo i Afrika sør for Sahara. Den når en lengde på 18-19 cm. I utseende er den svært lik savannedrongoen (Dicrurus adsimilis), med svart kropp og røde øyne. Hos begge arter er hannfuglen mer glinsende enn hunnfuglen. Det er en tydelig forskjell i størrelsen på de to artene, da tverrhaledrongoen er mye mindre. Den har også en kortere og mindre kløftet hale. Om halefjærene står tett kan halen ofte se helt ukløftet ut. Selv om det er fysiske forskjeller mellom artene er kanskje den beste måten å skille dem fra hverandre på habitatene man finner dem i. Tverrhaledrongoen foretrekker tette skoger mens savannedrongoen vanligvis er å finne i mer åpne habitater.

Kosthold og habitat

Som nevnt så foretrekker tverrhaledrongoen tett skog og er svært ofte å finne i elveskoger, eviggrønne skoger og treplantasjer med urørt underskog. Den spiser hovedsakelig insekter, som den jakter ved å stupe ned fra en gren eller ved å fange dem i luften. Den holder seg ofte nær andre fuglearter og vil ofte stjele mat fra dem, en atferd som kalles kleptoparasittisme. Den vil også spise nektar.

Hekking

Tverrhaledrongoen er monogam og et hekkepar holder sammen hele livet. Redet er en solid liten kopp laget av gress, kvister og annet lignende planteavfall. Det er bundet sammen ved hjelp av spindelvev. Redet blir ofte plassert i kløften til et tre, vanligvis ganske høyt opp i nærheten av tretoppen og skjult bak vegetasjon. Hunnen legger 2-4 egg.

Status

Tverrhaledrongoen er mye sjeldnere enn sin større slektning savannedrongoen fordi den foretrekker tettere habitater hvor den er vanskeligere å få øye på. Den er fortsatt en vanlig fugl innenfor sitt utbredelsesområde og arten er ikke truet. Den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Tverrhaledrongo