Opp

Kappbrillefugl

(Zosterops virens)

dummy - Kappbrillefugl St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 04-Okt-14 dummy - Kappbrillefugl St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 04-Okt-14 dummy - Kappbrillefugl St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 04-Okt-14 dummy - Kappbrillefugl Thanda Private Game Reserve, Sør-Afrika - 26-Apr-14
Beskrivelse

Kappbrillefuglen (Zosterops virens) er en liten sangfugl som kun finnes i det sørlige Afrika. Den blir 12-13 cm lang og veier sjeldent mer enn 13 g. Som andre fugler i brillefuglfamilien har den en ring av hvite fjær rundt øyet. Namabrillefuglen (Zosterops pallidus) var før ansett som en underart av kappbrillefuglen, men klassifiseres nå som egen art. Kappbrillefuglen er fortsatt delt inn i to underarter; virens og capensis, som kan skilles fra hverandre på utseendet. Begge underartene har en grønn rygg, samt gul hals og halerot. Capensis, som finnes i de sørvestlige delene av utbredelsesområdet, har gråfarget bryst og mage, mens virens, som finnes i de nordøstlige delene av utbredelsesområdet, har grønngult bryst og mage. Namabrillefuglen er lik capensis, men er tydelig ferskenfarget på sidene av buken.

Kosthold og habitat

Kappbrillefuglen finnes i et stort spekter av forskjellige habitater, som eviggrønne skoger, fynbos, lett trekledde halvørkener, buskkledde sanddyner, plantasjer, hager og parker. Dette er en sosial art og den leter som oftest etter mat i par eller i små grupper. Den vil hovedsakelig spise insekter og andre virvelløse dyr, samt frukt og nektar. Insekter plukkes fra blader og grener, men kan også fanges i luften og på bakken.

Hekking

Kappbrillefuglen hekker i perioden august-april, med en topp i hekkeaktivitet mellom oktober og desember. Begge foreldre bygger et rede som formes til en liten kopp. De bruker forskjellige typer plantemateriale som de finner i nærheten, som tørt gress, ranker og unge røtter. Redet er normalt godt skjult og gjemt blant bladverket til tre eller en busk.  2-4 egg blir lagt og ruges av begge kjønn i 10-12 dager. Begge foreldre mater ungene etter de har klekket ut, og ungene forlater redet etter 12-13 dager. Ungfuglene holder seg i nærheten av redet også en god stund etter de har forlatt det.

Status

Kappbrillefuglen er vanlig flere steder i utbredelsesområdet. Den gjør det godt i nærheten av mennesker, og ser ut til å ha dratt godt nytte av hager og parker. Det er ingen trusler mot arten og den er oppført som levedyktig på IUCNs rødliste, hvor den fortsatt er ansett som samme art som oranjebrillefuglen.

Least Concern - Kappbrillefugl