Opp

Gulbukløvbylbyl

(Chlorocichla flaviventris)

dummy - Gulbukløvbylbyl Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 25-Sep-14 dummy - Gulbukløvbylbyl Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 23-Sep-14 dummy - Gulbukløvbylbyl Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 14-Okt-13 dummy - Gulbukløvbylbyl Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 13-Sep-14 dummy - Gulbukløvbylbyl Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 25-Sep-14 dummy - Gulbukløvbylbyl St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 13-Nov-14
Beskrivelse

Gulbukløvbylbyl (Chlorocichla flaviventris) er en vanlig art av sangfugl i deler av Afrika sør for ekvator. Den når en gjennomsnittlig lengde på 20-23 cm. Den har en grønn til oliven overside, gul underside og en hvit linje over øyet. Nebbet er tykt og svart og øynene er dypt mørkerøde. Den kan forveksles med krattbylbylen (Andropadus importunus) som har tydelige hvite øyne og ingen gul underside. Når den flyr viser gulbukløvbylbylen sine tydelig gule undervinger. Den har også en svært avslørende sang, som er meget høy og nasal og kan beskrives som en skingrende og repetitiv latter.

Kosthold og habitat

Gulbukløvbylbylen foretrekker kratt, kystnære skoger, åpne skoger, mangrover og halvtørre buskområder. Den er også å finne i hager og parker. Dette er ikke en sky fugl, selv om den ofte foretrekker tett underskog, og blir ofte sett sittende på åpne grener, spesielt når den synger. Kostholdet består hovedsakelig av frukt, men også bær, frø og blomster, i tillegg til ulike virvelløse dyr. Den er også kjent for å spise flått som sitter på større hovdyr.

Hekking

Gulbukløvbylbylen lager et spinkelt og skjørt rede i form av en kopp. Det består av tørt gress, stengler og annet plantemateriale. Noen ganger er redet i så dårlig stand at eggene kan bli sett fra undersiden. Redet festes vanligvis i løvverket til busker og slyngplanter ved hjelp spindelvev. Ett eller tre egg blir lagt og ruges av hunnen i 14 dager. Begge foreldrene hjelper til med oppfostringen frem til ungene forlater redet etter 16-18 dager.

Status

Gulbukløvbylbylen er en svært vanlig fugl i visse deler av utbredelsesområdet og den gjør det bra i menneskeskapte miljøer, som for eksempel parker og hager. Det finnes ingen reelle trusler mot arten og den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Gulbukløvbylbyl