Opp

Trefargebylbyl

(Pycnonotus tricolor)

dummy - Trefargebylbyl Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 05-Okt-14 dummy - Trefargebylbyl Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 25-Sep-14 dummy - Trefargebylbyl Thanda Private Game Reserve, Sør-Afrika - 30-Sep-12 dummy - Trefargebylbyl Hluhlwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 12-Okt-14
Beskrivelse

Trefargebylbyl (Pycnonotus tricolor) er en vanlig art av sangfugl i nesten hele Afrika sør for Sahara. Den er ofte ansett som en underart av hagebylbylen (P. barbatus). Den er en av de aller vanligste fuglene i bylbylfamilien på det afrikanske kontinentet. Dette er en meget synlig og pratsom liten fugl med en lengde på 20 cm.  Hodet er mørkt brunt til svart og har en distinkt topp. Oversiden av kroppen er brun og undersiden er hvit til lysebrun på brystet. Den er tydelig gul på undersiden ved haleroten. Den har et svart nebb med en svak kurve mot tuppen.

Kosthold og habitat

Trefargebylbyler finner man i en mengde ulike habitater, som skoger, busklandskaper, våtmarker, fjell og urbane landskap som hager og parker. De er sosiale fugler og nesten alltid observert i små grupper eller i par. De har et variert kosthold og lever av frukt, frø, blomster og nektar, i tillegg til ulike virvelløse dyr som insekter og edderkopper.

Hekking

Trefargebylbyler er monogame og vil holde sammen til partneren dør. De er i tillegg relativt territoriale. Hannfugler vil forsvare territoriet sitt voldsomt mot rivaliserende hanner. Hunnfuglen bygger redet, som ofte er plassert på en liten gren eller mellom kvister mot toppen av et tre. Det bygges som en liten kopp og består av tørt gress og kvister, ofte med spindelvev i det ytre laget. Det blir fylt med finere plantemateriale på innsiden. To eller tre egg blir lagt og ruges av hunnen i 12-15 dager mens hannen bringer mat. Hunnen holder seg i redet de første dagene etter ungene har klekket før også hun hjelper til i søket etter mat. Ungene oppholder seg i redet i 11-16 dager. De vil deretter holde seg på nærliggende grener frem til de kan fly.

Status

Trefargebylbylen er en svært vanlig fugl og er i enkelte områder, spesielt i hager og parker, den aller vanligste fuglen. Den har tilpasset seg meget godt til menneskelig befolkningsvekst og det er ingen trusler mot arten. Den er vurdert som underart av hagebylbyl, som er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Trefargebylbyl