Opp

Villnissanger

(Camaroptera brachyura)

dummy - Villnissanger Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 22-Sep-14 dummy - Villnissanger Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 22-Sep-14 dummy - Villnissanger Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 22-Sep-14
Beskrivelse

Villnissanger (Camaroptera brachyura) er en liten fugl i gressangerfamilien. Den er utbredt og vanlig langs sørøstkysten av Afrika. Den blir bare 11,5 cm lang og har en grønn rygg, olivenfargede vinger og en lys grå underside. Begge kjønn er like. Ungfugler er mindre og med et blekgult bryst. Den er veldig lik gråryggsangeren (Camaroptera brevicaudata) som er grå over nesten hele kroppen og kun grønn på vinger og halefjær. De to artene er av mange betraktet som to underarter av samme art.

Kosthold og habitat

Villnissangeren finner man ofte i tett vegetasjonsdekke nær bakken. Den foretrekker buskhabitater nær vannforekomster i savanneskoger. Den er også vanlig i skogkanter, parker og hager. Den lever hovedsakelig av virvelløse dyr den finner i lave busker i underskogen og på grener i tett vegetasjon. Det er ikke uvanlig å se den nær mennesker og andre store dyr, da den vil prøve å fange byttedyr som forstyrres av bevegelsene til de større dyrene.

Hekking

Begge kjønn tar del i reirbyggingen. Ved å bruke blader festet med spindelvev og gress vil de forme redet til en liten ball. Redet blir ofte bygget på en liten flekk med gress, i en busk eller i en trespire. Det plasseres et sted fra bakkenivå og opp til to meter over bakken (opp til seks meter ved sjeldne anledninger). Den legger eggene sine i perioden september-februar, med en topp i hekkeaktivitet i oktober-desember. 2-4 egg blir lagt og ruges i 14-15 dager. Når de har klekket blir ungen matet av begge foreldrene før de forlater redet etter ca. 14-15 dager.

Status

Villnissangeren er vanlig i sitt utbredelsesområde og er ikke truet. Den gjør det bedre i uforstyrrede habitater enn i forstyrrede. Arten er, sammen med gråryggsanger, oppført som levedyktig IUCNs rødliste.

Least Concern - Villnissanger