Opp

Skarlagenamarant

(Lagonosticta rhodopareia)

dummy - Skarlagenamarant Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 27-Sep-14 dummy - Skarlagenamarant Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 27-Sep-14
Beskrivelse

Skarlagenamarant (Lagonosticta rhodopareia) er en astrild med tilhørighet i Afrika sør for Sahara. Den blir 10-11 cm lang. Den er utseendemessig svært lik svartnebbamaranten (Lagonosticta rubricata), men skarlagenamaranten er jevnt over lysere rosa. Hannfugler er rosa over hele kroppen utenom vingene som er brune. Hunnfugler har en noe mindre fargerik fjærdrakt med brun rygg og hode og undersiden er mer lys rød til oransje. Ungfugler er lik hunnfugler, men fargene er ikke like sterke.

Kosthold og habitat

Skarlagenamaranten finnes i skogsområder med flekker av høyt gress, skogkanter nær elver og dyrket mark. I de tørreste områdene holder den seg relativt nær vannforekomster. Den leter stort sett etter mat på bakken. Kostholdet består hovedsakelig av falne frø med et tilskudd av insekter når anledning byr seg. Den har også evnen til å fange insekter i luften.

Hekking

Skarlagenamaranten kan hekke året rundt, men hekkingen topper seg i og rundt sommermånedene. Begge foreldrene står for byggingen av redet som formes til en oval ball med en sideinngang. Det blir laget av tørt gress og innsiden fores med friskt grønt gress og fjær. 2-7 egg blir lagt og ruges av begge kjønn i 12-15 dager. Både hannfuglen og hunnfuglen mater ungene som forlater redet etter 16-19 dager. De vil fortsatt være avhengige av foreldrene i ytterligere 14 dager.

Status

Skarlagenamaranten har en noe spredt forekomst i den nordlige delen av sin utbredelse, men er lokalt vanlig i sørlige Afrika. Den er ikke truet og er regnet som levedyktig på IUCNs rødliste.

Least Concern - Skarlagenamarant