Opp

Svarthaleastrild

(Estrilda perreini)

dummy - Svarthaleastrild Tembe Elephant Park, South Africa - 25-Sep-14 dummy - Svarthaleastrild Tembe Elephant Park, South Africa - 27-Jul-14 dummy - Svarthaleastrild Tembe Elephant Park, South Africa - 25-Sep-14
Beskrivelse

Svarthaleastrild (Estrilda perreini) er en vanlig astrild i deler av det sørlige Afrika. Voksne individer når en gjennomsnittlig lengde på 10.5-11 cm. Dette er en jevnt over grå fugl med en svart øye-stripe, en svart hale og et tydelig rødt parti ved basen på halen. Begge kjønn er svært like. Ungfugler har svakere farger og mangler svart øye-stripe. Den er utseendemessig lik askepottastrilden (Estrilda thomensis), som er lysere grå i fjærdrakten, har et rødlig nebb og har et større omfang av rødt på undersiden og magen. Askepottastrilden finnes kun i Angola og helt nord i Namibia og kun i et lite område i Angola kan man finne begge artene på samme sted.

Kosthold og habitat

Svarthaleastrilden foretrekker tett vegetasjon og kratt og holder til i fuktige eviggrønne skoger, lavlandsskoger, kystskoger, sandskoger og kratt. Frø tar opp det meste av kostholdet, men den spiser også små virvelløse dyr. Mesteparten av letingen etter mat blir gjort på bakken eller i vegetasjonen hvor den plukker frøene fra plantene.

Hekking

Begge foreldrene bygger et rede i form av en oval ball med en sideinngang. Det er laget av gress og innsiden fores med mykere friskt grønt gress. Det plasseres enten i et lite tre eller i en busk. Svarthaleastrilden kan også bruke forlatte reder fra andre arter, som skogveveren (Ploceus bicolor), brilleveveren (Ploceus ocularis) og landsbyveveren (Ploceus cucullatus). 2-5 egg blir lagt og ruges av begge kjønn i rundt 12 dager. Ungene forlater redet etter 19-21 dager, men vil ikke være helt uavhengige før det har gått ytterligere en uke.

Status

Svarthaleastrilden er lokalt vanlig innenfor sitt foretrukne habitat og det er ingen trusler mot arten. Den er oppført som levedyktig på IUCNs rødliste.

Least Concern - Svarthaleastrild