Opp

Svartnebbamarant

(Lagonosticta rubricata)

dummy - Svartnebbamarant Thanda Private Game Reserve, Sør-Afrika - 26-Apr-14
Description

Svartnebbamarant (Lagonosticta rubricata) er en astrild som er vanlig og godt utrbredt i Afrika sør for Sahara. Den når en lengde på 10-11 cm. Hannfuglen er helt rød med brune vinger. Den sørafrikanske underarten L. r. haematocephala er grå på ryggen og på hodet (se bildet over). Undersiden av vingene og partiet på magen nærmest halen er svart. Hunnfugler og ungfugler er mattere i utseende med mindre rødt og mer brunt i fjærdrakten. Bare voksne individer har hvite flekker på sidene. Den er svært lik skarlagenamaranten (Lagonosticta rhodopareia) som har et mer rosa utseende. Skarlagenamaranten er ikke grå på ryggen og hodet i Sør-Afrika, noe som gjør det lettere å skille de to artene her.

Kosthold og habitat

Svartnebbamaranten finnes i en rekke habitater, som subtropiske og tropiske skoger, tørre skoger og gressletter. Den finnes også i hager og parker. Kostholdet består hovedsakelig av frø, men den vil også spise insekter under hekketiden. Den leter etter mat på bakken i par eller i små familiegrupper.

Hekking

Redet bygges utelukkende av hannfuglen og formes til en ball med en sideinngang. Det er laget av lang tørt gress og er foret med friskere gress (og noen ganger fjær) på innsiden. Det er vanligvis gjemt blant gress og vegetasjon 0.5-2 m over bakken. Hunnfuglen legger 2-5 egg som begge foreldrene ruger i 11-12 dager. Ungene mates av begge kjønn før de forlater redet etter 14-19 dager. De er avhengige av foreldrene i ytterligere 10 dager.

Status

Svartnebbamaranten er vanlig innenfor sitt store utbredelsesområdet og gjør det bra i både menneskeskapte og naturlige habitater. Den er ikke truet og er oppført som levedyktig IUCNs rødliste.

Least Concern - Svartnebbamarant