Opp

Gullbrystspurv

(Emberiza flaviventris)

dummy - Gullbrystspurv Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 20-Nov-14 dummy - Gullbrystspurv Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 20-Nov-14 dummy - Gullbrystspurv Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 20-Nov-14
Beskrivelse

Gullbrystspurv (Emberiza flaviventris) er en liten afrikansk sangfugl i buskspurvfamilien. Den når en lengde på 15-16 cm. Dette er en fargerik fugl, med et slående oransje-gult bryst og mage. Hannfuglen har et svart hode med tydelige hvite striper som går langs lengden på hodet. En stripe går langs toppen, mens de andre stripene går over og under øynene. Hunnen er svært lik, men fargene er ikke like klare og kontrastfylte. Ryggen og vingene er kastanjefarget og brune hos begge kjønn og halen er grå. Ungfugler er blekere og blassere i fargene.

Kosthold og habitat

Gullbrystspurven holder normalt til i savanner og tørre åpne skogsområder. Den kan også bli funnet i busklandskaper, steinrøyser, åkerlandskap og hager. Dietten består hovedsakelig av frø, blomsterknopper og insekter som den finner mens den leter etter mat i bladverket på mindre trær og busker.

Hekking

Gullbrystspurver er monogame og hekkepar hekker alene. Redet blir ofte plassert i kløften på et tre eller i en busk, og består av gress, stengler, blader og annet lignende plantemateriale. Hunnen legger 2-5 egg som hun ruger i 12-13 dager. Etter de har klekket vil begge foreldrene mate ungene frø og insekter i omtrent 13-17 dager før de forlater redet.

Status

Gullbrystspurv er en ganske vanlig fugl i hele det sørlige Afrika. Det er tre klassifiserte underarter. Det er ingen trusler mot arten og den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Gullbrystspurv