Opp

Ørkenkardinal

(Cardinalis sinuatus)

dummy - Ørkenkardinal Sonoraørkenen, Arizona, USA - 18-Jul-13
Beskrivelse

Ørkenkardinal (Cardinalis sinuatus) er en mellomstor sangfugl i kardinalfamilien som kun finnes sørvest i USA og i Mexico. Den blir 21 cm lang og veier mellom 24-43 g. Den er nært beslektet med den mer utbredte og kjente rødkardinalen (Cardinalis cardinalis). Hannfuglen hos ørkenkardinalen er grå til gråbrun med en rød kam og rødt ansikt. Den har også en rød linje nedover fremsiden, samt rødt på hale og vinger. Hunnfuglen er mer grå over hele kroppen, med noe rødt av og til på kammen, rundt øynene og på vingene. Selv om hannfuglen er lett å skille fra den helt røde rødkardinalen, er hunnfuglene hos begge artene mer like. Ørkenkardinalen har en lengre kam og et gult, buttere og mer papegøye-aktig nebb, mens rødkardinalen har et rødt og spissere nebb.

Kosthold og habitat

Ørkenkardinalen finnes normalt i buskkledde ørkenlandskap, tørre gressletter, mesquite-kratt og skogkanter. Den foretrekker å holde seg i nærheten av bekkeleier og vil ofte trekke mot frodigere habitater med vannforekomster om vinteren. Frø tar opp en stor del av kostholdet, men den spiser også frukt og insekter. Om våren og sommeren får den i seg det meste av vannet den trenger gjennom insektene den spiser. På vinteren leter den etter mat i store flokker som kan holde opp mot 1.000 individer.

Hekking

Hannfugler av ørkenkardinalen etablerer territorier før hekkesesongen, som begynner i midten av mars og ender i august. De vil synge ofte, samt vise stor aggresjon mot rivaler og inntrengere. Hannfugler må varte opp hunnfugler ved å synge en bestemt sang, nærme seg henne mens hans bukker hodet, og noen ganger må han gi henne mat. Når et hekkepar har blitt etablert vil hunnfuglen gå i gang med å bygge redet, samtidig som hun også tar del i forsvaret av territoriet.

Redet formes som en liten kopp og er bygd opp av kvister, gress og barkebiter. Det plasseres på en tynn gren i tykk buskvegetasjon, ofte godt skjult. Hunnfuglen legger 2-4 egg som hun ruger i 14 dager før de klekker. De nyklekkede ungene har et gult nebb med en rød linje rundt munnen. Begge foreldre mater ungene. Ungene forlater redet etter 10-13 dager, men det kan ta oppimot en måned før ungene er fullstendig flygedyktige.

Status

Antallet ørkenkardinaler er estimert til å være rundt 3 millioner, og nesten to tredjedeler av populasjonen finnes i Mexico. På grunn av en økning av jordbruksareal og urbanisering har ørkenkardinalen hatt en svak nedgang sørvest i USA. Det er forsåvidt ingen store trusler mot arten og den er oppført som levedyktig på IUCNs rødliste.

Least Concern - Ørkenkardinal