Opp

Sothøne

(Fulica atra)

Beskrivelse

Sothøne (Fulica atra) er en fugl i riksefamilien knyttet til ferskvannsområder. Den har en stor utbredelse og finnes i Europa, Asia, deler av Afrika, Australia og New Zealand. I Norge er sothøna vanligst fra Oslofjorden til Rogalandskysten, med enkelte hekkende individer i Trøndelag. Dette er en lett gjenkjennelig fugl, med en mørk sotfarget fjærdrakt, store grønngule ben, røde øyne og et snøhvitt nebb og tilhørende panneskjold. Sothøna kan bli mellom 32-42 cm lang. Ungfugler er lysere, har hvit hals og bryst og mangler panneskjold.

Kosthold og habitat

Sothøne finner man alltid i nærheten av ferskvann, og foretrukne habitater er våtmarker, innsjøer og dammer. Dette er ingen sky fugl, og kan ofte sees i eller i nærheten av dammer i parker og urbane områder. I områder der ferskvann fryser til is trekker sothøna til varmere strøk om vinteren. Den er en alteter, og spiser både plantematerialer, småkryp og fugleegg. Den kan dykke etter mat under vann, hvor den kan dykke så dypt som 7 meter og holde seg under vann i 15 sekunder. I tillegg så kan sothøna også få i seg plantekost gjennom gressing på land.

Hekking

Hekkesesongen til sothøna varier fra område til område, og kan være fra februar til september. I Norge så hekker sothøna normalt fra april til juli. Redene bygges av dødt plantematerile, hovedsakelig gress og siv, noen ganger med innslag av papir og plastikk. Redet bygges normalt ved vannkanten. Opptil 10 egg legges, men ofte overlever bare noen få unger. Egg blir ofte tatt av måker og hegre, men de aller fleste unger dør av sult. Foreldrene kan velge å utsulte enkelte av ungene, og i noen tilfleller ta livet av dem direkte, om det er lite tilgang på mat. Begge foreldre tar del i rugingen og matingen av ungene.

Enkelte sothøner driver såkalt reirparasittisme, hvor de legger egg i andres reder. I dette tilfellet legger de egg i reder til andre sothøner. Dette kan skje når foreldrenes egne betingelser for å fostre opp unger er svekket, hvis redet blir ødelagt, eller om de ønsker å holde seg fruktbare lengre ved å fjerne energien som kreves for å fostre opp unger selv. Noen sothøner legger bare noen av eggene i andres reder, mens de beholder resten selv.

Status

Sothøne er en fugl med en stor global utbredelse. Den er ikke truet på verdensbasis og er derfor listet som levedyktigIUCNs rødliste. I Europa er statusen litt mer utrygg, da foretrukne habitater har gått ned. Populasjonen i Europa er derfor listet separat som nær truet. Utbredelsen i Norge er mer begrenset enn resten av verden, og med en nedgang i passende habitater også her, så er den listet som sårbar på den nasjonale rødlisten.

Least Concern - Sothøne