Opp

Afrikansk Savanneelefant

(Loxodonta africana)

dummy - Afrikansk Savanneelefant Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 25-Okt-14 dummy - Afrikansk Savanneelefant Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 13-Sep-14 dummy - Afrikansk Savanneelefant Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 07-Okt-12 dummy - Afrikansk Savanneelefant Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 09-Nov-14 dummy - Afrikansk Savanneelefant Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 01-Nov-14 dummy - Afrikansk Savanneelefant Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 13-Sep-14 dummy - Afrikansk Savanneelefant Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 17-Nov-14
Beskrivelse

Den afrikanske savanneelefanten (Loxodonta africana) er verdens største landdyr, og store hanner kan nå en høyde opp mot 4 meter og en vekt opp mot 10 tonn, skjønt en vekt på 5-6 tonn er mer vanlig. Hunnene er en del mindre med sine 2,5 meter opp til skuldrene og en vekt mellom 2-3 tonn. Etter flere genetiske studier er den afrikanske elefanten nå delt inn i to separate arter. Savanneelefanten er den største og mest tallrike og utbredte, mens skogselefanten (L. cyclotis) er merkbart mindre, har rettere støttenner og rundere ører. Skogselefanter finnes hovedsakelig i de vest- og sentralafrikanske regnskogsområdene, mens savanneelefanten finnes i øst, vest og sørlige Afrika, dog noen mener de vestafrikanske elefantene utgjør en tredje art.

Sosial atferd og reproduksjon

Elefanter er svært intelligente dyr som lever i sosiale familiegrupper ledet av en godt voksen hunn, kalt en matriark. Hunner lever i den samme familieflokken hele livet og alle individer i en flokk vil dermed være nært beslektet. Større flokker kan splittes opp i mindre flokker, for deretter å slå seg sammen igjen ved en senere anledning. Det er ikke uvanlig, under perioder med rikelige mengder vann og mat, å finne små grupper med kun én mor, en eller flere eldre døtre, og noen få kalver, midlertidig separert fra sin større familieflokk. I tørketiden vil flere familiegrupper ofte slå seg sammen for beskyttelse, og i noen tilfeller kan de nå opp til flere hundre individer. En hunn blir kjønnsmoden når hun er 10-12 år og perioden hun er i brunst varer i kun 2-7 dager for hver gang. Når hun først har blitt gravid, følger en drektighetstid på 22 måneder.

Her er en video av en elefantflokk med en meget ung kalv. Legg merke til hvordan hunnene hele tiden forsøker å holde kalven beskyttet og gjemt bort. Matriarken i denne flokken har ingen støttenner, et trekk man tror kan være vanligere i områder hvor krypskyting har vært utbredt. Legg merke til den store hannelefanten (elefanten med en gren sittende fast på ryggen) og ta notis av størrelsesforskjellen mellom han og hunnene.

Hannelefanter lever med familieflokken til de er rundt 14 år gamle. Da må de forlate flokken og klare seg på egenhånd. Hanner lever mesteparten av sitt voksne liv alene, men danner ofte ungkarsgrupper som kan holde sammen i lengre perioder. Det er vanlig for en ung hann å finne en ungkarsgruppe med eldre hanner, der de eldre hannene vil dele sin visdom og lære opp den yngre hannelefanten.

Must

Hannelefanter vil gjennom hele sitt voksne liv gå gjennom perioder med hormonelle endringer, kalt must, hvor deres testosteronnivå blir så mye som 60 ganger høyere enn det normale nivået. Under must blir elefanten svært aggressiv og farlig. Must er antatt å være knyttet til dominans og seksuell opphisselse, men forskning har ikke klart å gi noen endelige svar på hva som er hovedårsaken. Tilstedeværelsen av større og eldre hanner vil normalt stoppe yngre og underordnede individer fra å gå inn i must for tidlig. Alle hannelefanter vil gå inn i must med jevne mellomrom når de er 25-45 år gamle, da de i denne perioden vil være store og sterke nok til å kjempe mot andre hanner for paringsrettigheter og dominans. Must kan vare fra én dag til fire måneder.

Det er mulig å se om en hannelefant er i must. Det første man kan gjøre er å se på kjertlene som er plassert rett bak øynene på begge sider av hodet. Under must vil en hannelefant skille ut store mengder av et stoff kalt temporin fra disse kjertlene, som kan ses som en vid og våt strøm som renner nedover ansiktet. I tillegg vil hannelefanten ha urin konstant dryppende fra penis, som ofte blir sett hengende ute når en elefant er i must, men ikke alltid. En elefant i must vil også gå med hodet holdt høyt og svingende, og vil noen ganger grave støttennene i bakken. En må alltid se etter disse tegnene når man møter en hannelefant, da det potensielt kan redde liv, eller i det minste kjøretøyet man sitter i.

Slåssing

Når to store hanner kjemper for dominans er det ofte brutalt, og det kan til og med ende med døden for en av dem. Alle hanner vil hele livet teste sin styrke ved å kjempe mot andre hanner, inkludert ledsagere i ungkarsflokker. Selv når de ikke er i must vil de alltid prøve å vise sin dominans. Videoen nedenfor er et utmerket eksempel på to hanner som tester sin styrke og dominans. Legg også merke til hvordan to yngre hanner ved siden av etterhvert hermer etter dem. Det er også viktig å merke seg hvordan kampen plutselig stopper opp når den virkelig dominante hannen kommer inn i bildet mot slutten.

Alderdom

Elefanter lever til de blir 45-60 år gamle. Hvor gamle de blir er avhengig av tennene deres. En elefant har fire jeksler, og når de fremre er slitt ned etter bruk vil de bakre bli skjøvet fremover. Elefanter erstatter tennene sine 4-6 ganger i løpet av livet. Når de blir eldre og deres siste sett med tenner slites ned vil de spise vegetasjon som er lettere å tygge. På grunn av dette vil elefanter ofte gå til de samme områdene for å spise før de dør. Dette har skapt ryktet om elefantkirkegårder.

Intelligens

Elefantens intelligens er antatt å være på samme nivå som hvaler, delfiner og primater. De er i stand til å vise et bredt spekter av følelser, som sorg, glede og medfølelse. De er selvbevisste og deres evne til å lære, bruke verktøy og løse problemer er forbløffende. Det kan til og med hende de har sitt eget skjulte språk, da de kan kommunisere over lange avstander ved hjelp av lavfrekvente vibrasjoner i bakken.

Status og trusler

I dag er antallet afrikanske elefanter (begge arter) et sted rundt 500.000 individer og de er samlet oppført som sårbarIUCNs rødliste. Antallet har vært svært varierende over de siste par århundrene på grunn av perioder med intens krypskyting for elfenben og kjøtt. Tap av leveområder og krypskyting har vært store problemer for den vestafrikanske elefanten og skogselefanten. Det er rundt 50.000 ville skogselefanter igjen, og enda færre vestafrikanske elefanter.

Vulnerable - Afrikansk Savanneelefant

I 2013 ble det estimert at 23.000 afrikanske elefanter ble drept av krypskyttere, og ytterligere 20.000 i 2014. Krypskyting har nådd et nytt toppnivå og 20 % av populasjonen har gått tapt over det siste tiåret, samtidig som etterspørselen etter elfenbensprodukter fortsetter å øke i Kina. Man tror nå at antallet elefanter som blir drept er høyere enn antallet elefanter som blir født. Det meste av krypskytingen tar foreløpig sted i Øst-Afrika, hvor både ansatte i nasjonalparker og politikere ofte ser ut til å være direkte involvert i den ulovlige handelen med elfenben.

I det sørlige Afrika er det foreløpig en annen historie, med en årlig økning av elefanter på 4% og en samlet populasjon på 300.000 individer. Elefanter gjør det for tiden bra i denne regionen. I noen parker, som i Krugerparken, har man på grunn av mangel på korridorer for ville dyr mellom reservater fått en overpopulasjon hvor antallet elefanter nå truer med å ødelegge hele økosystemer. Mange reservater prøver å løse dette ved hjelp av prevensjon, og behandler jevnlig hunnelefanter for å hindre at de får for mange avkom. Dette har blitt gjort med suksess i flere naturreservater.

Hvordan du kan hjelpe

Her er noen prosjekter og organisasjoner du kan støtte for å redde den afrikanske elefanten:

savetheelephants - Afrikansk Savanneelefant

Save The Elephants

Hovedmål: Å trygge fremtiden for den afrikanske elefanten.

donate button pdc donate now - Afrikansk Savanneelefant

internationalelephantfoundation - Afrikansk Savanneelefant

International Elephant Foundation

Hovedmål: Å støtte bevaring, utdanning og forskning på verdens elefanter.

donate button pdc donate now - Afrikansk Savanneelefant

amboselitrustelephants 1 - Afrikansk Savanneelefant

Amboseli Trust for Elephants

Hovedmål: Å sikre langsiktig bevaring av den afrikanske elefanten i sammenheng med menneskelige behov og press.

donate button pdc donate now - Afrikansk Savanneelefant