Opp

Rødt Buskekorn

(Paraxerus palliatus)

dummy - Rødt Buskekorn St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 13-Nov-14 dummy - Rødt Buskekorn Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 14-Okt-13 dummy - Rødt Buskekorn Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 22-Sep-14 dummy - Rødt Buskekorn St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 13-Nov-14 dummy - Rødt Buskekorn St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 04-Okt-14
Beskrivelse

Rødt buskekorn (Paraxerus palliatus), er et ekorn man finner langs den afrikanske kysten, fra Somalia i nord til KwaZulu-Natal, Sør-Afrika, i sør. Fargen varierer fra gråbrun til brun på oversiden, og undersiden, ben, hale og ansikt er rødt til oransje. Det er flere underater med forskjellig farge og størrelse, avhengig av habitat og leveområde. Større og mørkere underarter med tykkere pels holder til i fjellskoger, mens mindre og lysere underarter finner man nærmere kysten. Størrelsen varierer fra 209 g for de mindre underartene til 368 g for de større underartene.

Kosthold og habitat

Rødt buskekorn liker seg best i skoger, og kan finnes i fuktige eviggrønne skoger, tørre sandskoger, fjellskoger og kystskoger. Det spiser for det meste nøtter, bær og frukt, i tillegg til blomsterknopper, røtter, lav, bark, blader, og noen ganger insekter. Det er ikke spesielt sparsommelig når det eter, og det er vanlig å finne rester etter det røde buskekornet på skogbunnen. Det vil også gjemme unna mat i hull i bakken, men det er svært vanlig at ekornet glemmer denne maten senere.

Sosial atferd

Hanner av det røde buskekornet har små hjemmeområder på rundt 3 hektar, men på grunn av de tette skogene denne arten liker seg i vil inntrengere være vanskelige å oppdage og grenser mellom hjemmeområdene er derfor sjeldent helt fastsatte. Når de møter uønskede inntrengere vil røde buskekorn ofte flikke med halen og komme med rykninger i kroppen, og vil ganske ofte komme med små bjeff og klirrelyder. De vil også komme med høye bjeff for å varsle andre ekorn når et rovdyr er i nærheten. Om natten samler de seg ofte i små grupper når de skjuler seg i hulrom i trær eller lignende skjulesteder.

Reproduksjon

Et ekornpar vil kun få ett kull med unger per år. Et kull består normalt av en eller to unger. Hunnen vil føde en gang mellom august og mars etter en drektighetstid på 60-65 dager. Ungene åpner øynene sine først etter 7-10 dager, og etter 18 dager tar de sine første steg utenfor redet. De avvennes etter 40 dager og vil holde seg med resten av familien frem til de blir kastet ut når de er 6-9 måneder gamle.

Status

Rødt buskekorn er en utbredt og tilpasningsdyktig art. Selv om store deler av leveområdene langs kysten har forsvunnet er det ingen trusler mot arten. Den er oppført som levedyktig på IUCNs rødliste. Det har ikke vært noen individuell vurdering av de forskjellige underartene. De to sørligste underartene, oNgoye rødt buskekorn (P. palliatus ornatus), som kun finnes i oNgoye-skogen, og Tonga rødt buskekorn (P. palliatus tongensis), som finnes i og rundt Lake St Lucia-området, er begge funnet i KwaZulu-Natal, Sør-Afrika, og er kanskje de best kjente og mest studerte underartene. Selv om disse to underartene lever ganske tett på hverandre er de utseendemessig ulike og geografisk separerte. oNgoye rødt buskekorn er mye større og mørkere enn Tonga rødt buskekorn. oNgoye-skogen er en fjellskog, mens Tonga rødt buskekorn holder seg til kystskoger.

Least Concern - Rødt Buskekorn