Opp

Arizonagråekorn

(Sciurus arizonensis)

dummy - Arizonagråekorn Madera Canyons, Arizona, USA - 14-Des-14 dummy - Arizonagråekorn Madera Canyons, Arizona, USA - 14-Des-14 dummy - Arizonagråekorn Madera Canyons, Arizona, USA - 14-Des-14 dummy - Arizonagråekorn Madera Canyons, Arizona, USA - 14-Des-14 dummy - Arizonagråekorn Madera Canyons, Arizona, USA - 14-Des-14
Beskrivelse

Arizonagråekorn (Sciurus arizonensis) er en ekornart som hovedsakelig finnes i Arizona, men også helt vest i New Mexico og nord i delstaten Sonora i Mexico. Dette er et relativt stort ekorn, med lengder på mellom 40 og 50 cm. Kroppen er for det meste dekket av grå pels, men undersiden er kremhvit. Det kan skilles fra det lignende abertekornet (Sciurus aberti) på sine små og hårløse ører, i tillegg til en rød eller sort stripe langs undersiden av halen. Det er en forskjell på størrelse mellom kjønnene, men hvilket kjønn som er størst avhenger av populasjon. I noen populasjoner er hanner størst, mens i andre populasjoner kan hunner være størst.

Kosthold og habitat

Arizonagråekornet lever i løv- og blandingsskoger, gjerne i daler og på fjell i middels høyde. Det holder ofte til i høyder mellom 1.500-1.800 moh. Valnøtter utgjør det meste av kostholdet, men det spiser også andre nøtter, kongler, bær, frø og sopp.

Reproduksjon

Parringssesongen for arizonagråekornet er i perioden april-mai, og sammenfaller med vårblomstringen. Dette er perioden som gir mest næring, slik at ekornet får nok energi til å konkurrere om partnere, parre, samt oppfostre unger. Tilgangen på mat og næring kan forandre seg fra år til år, noe som gjør at ikke alle hunner parrer seg hvert år. Dette hjelper arten med å overleve, selv under perioder med lite næring.

Flere hanner vil ofte jage en parringsklar hunn, og individers leveområder overlapper mye mer under parringssesongen. Når en hunn er gravid vil hun bygge et rede av blader høyt opp i et tre, fortrinnsvis i et tre med tett løvverk. Ungene fødes etter en drektighetstid på rundt to måneder, og et kull på 2-4 unger blir født.

Status

Arizonagråekornet er en sky art og blir sjeldent observert. Det har blitt gjort lite forskning på det, og antallet individer er ukjent. Populasjonstørrelsen ser ut til å fluktuere hvert år. Arten er oppført under kategorien manglende data på IUCNs rødliste. Hovedtrusler er ødeleggelse av leveområder og skogbranner. I tillegg trues enkelte populasjoner av introduksjon og økende utbredelse av abertekornet, som kan utkonkurrere arizonagråekornet.

Data Deficient - Arizonagråekorn