Opp

Vanlig Flodhest

(Hippopotamus amphibius)

dummy - Vanlig Flodhest St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 17-Apr-14 dummy - Vanlig Flodhest St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 17-Apr-14 dummy - Vanlig Flodhest St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 25-Mai-13 dummy - Vanlig Flodhest St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 30-Sep-12 dummy - Vanlig Flodhest St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 17-Apr-14 dummy - Vanlig Flodhest St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 13-Mar-14 dummy - Vanlig Flodhest St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 17-Apr-14 dummy - Vanlig Flodhest St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 17-Feb-14
Beskrivelse

Vanlig flodhest (Hippopotamus amphibius) er en av de største landpattedyrene i verden. Bare elefanter og stumpneshornet er større. Voksne hannflodhester har en gjennomsnittsvekt på 1.500-1.800 kg og hunnflodhester en gjennomsnittsvekt på 1.300 kg. Eldre hanner når noen ganger vekter opp mot 3.200 kg, og det tyngste individet registrert veide så mye som 4.500 kg. Selv om de ligner mest på andre store planteetere, er hvalene faktisk deres nærmeste slektninger. Flodhester har store kropper og korte ben, og kan for mange se ut som et langsomt og sløvt dyr. En flodhest kan faktisk løpe opp mot 30 km/t, og vil med letthet løpe fra de fleste mennesker. De er også svært aggressive, og er trolig det pattedyret som tar livet av flest mennesker i Afrika.

Atferd og predasjon

Flodhester tilbringer det meste av livet sitt i vann. De kommer som oftest opp på land i skumringen, og vil bruke fire til fem timer av natten på å spise gress. En flodhest kan få i seg 68 kg gress i løpet av kun én natt. På kjøligere dager, som under den relativt milde vinteren i Sør-Afrika, er det vanlig å se flodhester på land i lengre perioder på dagtid. Dette er ikke bare på grunn av de kjøligere temperaturene, men også på grunn av et redusert antall plagsomme bitefluer på denne tiden av året. Flodhester skiller også ut et rødlig stoff i huden, som fungerer som solkrem, men huden vil allikevel sprekke hvis de er ute i solen for lenge.

Flodhester er faktisk ikke veldig gode svømmere, og flyter heller ikke spesielt godt. På grunn av dette blir flodhester sjeldent funnet på dypt vann. Når de beveger seg gjennom vannet vil flodhesten skyve seg selv fremover ved å hoppe eller gå langs bunnen. De kan sove under vann, og vil ubevisst gå opp for å puste når de trenger oksygen. Neseborene lukkes automatisk når de dykker og åpnes opp igjen når de kommer over overflaten. Flodhester lever normalt fredelige liv med få naturlige fiender, utenom mennesket, selv om løver, krokodiller og flekkhyener noen ganger vil prøve å angripe unge individer. Flodhester har selv blitt observert spise på døde flodhester og andre åtsler, men dette er ikke vanlig, og en flodhest vil svært sjeldent drepe for å spise kjøtt.

Sosial atferd

I vannet lever flodhester i sosiale grupper. En gruppe ledes vanligvis av en dominant hann, og hans territorium vil i gjennomsnitt strekke seg over 250 meter med vann. Territoriet videreføres ikke over på tørt land. Rundt 10 hunner finnes normalt i en gruppe. Grupper på ungkarer kan tillates i territoriet så lenge de holder seg underdanige ovenfor den dominante hannen. Noen grupper har blitt observert til å ha over 100 individer tilsammen. Flodhester holder seg ofte tett inntil hverandre, men årsaken til dette er fortsatt ukjent. Hunner har en tendens til å gruppere seg med hunner, ungkarer med andre ungkarer og den dominante hannen er ofte på egen hånd. Selv om flodhester er sosiale i vannet, holder de seg for seg selv på land og gresser uavhengig av hverandre. Her er en video av en typisk flodhestgruppe med ungdyr:

Videoen under viser en gruppe som er mer spredt utover. Her leker to flodhester i vannet, noe som ikke er uvanlig. Legg også merke til at den ene flodhesten åpner kjevene til en vinkel på nesten 180°.

Reproduksjon

Som med de fleste andre sosiale aktiviteter foregår parringen i vann. Hunnene oppholder seg under vann gjennom hele akten og kommer kun til overflaten for å trekke pusten. En unge blir født under vann etter en drektighetstid på åtte måneder, og vil veie mellom 25-50 kg. Når vannet er for dypt hviler ungen på morens rygg, men vil gå under vann for å die. Den kan også die på land. En mor og hennes kalv vill alltid holde seg nære hverandre innad i gruppen.

Aggresjon og slåssing

Flodhester er kjent for sin aggressivitet. Mødre og territorielle hanner angriper ofte andre dyrearter helt uprovosert. På grunn av deres temperament er det få naturlige fiender som vil tørre å angripe et voksent individ. De har også en lav toleranse for tilstedeværelsen av krokodiller i vannet, og vil ikke nøle med å angripe en krokodille. Det har vært enkelte tilfeller hvor en flodhest har delt en voksen krokodille i to med kjevene. Hjørnetennene (som peker oppover) og fortennene (som peker utover) i underkjeven er skarpe og fryktelig farlige våpen. Flodhester vil bruke disse til å bekjempe alt de anser som en trussel, samt under territorielle kamper. I slåsskamper vil hanner bruke hjørnetennene til å påføre skade, og fortennene til å blokkere motstanderens angrep. På grunn av deres tykk hud ender slike kamper sjeldent med dødsfall, selv om det kan forekomme. Flodhester angriper ofte mennesker og vil også angripe små båter.

Status

Det er noen få anerkjente underarter av flodhest, som skilles på geografisk leveområde og forskjeller på hodeskallen. Utbredelsen av flodhest er i dag stykkevis fordelt gjennom Afrika sør for Sahara, men var en gang også funnet hele veien opp til munningen av Nilen i Egypt, hvor den nå er utdødd. Det antas å være mellom 125.000-150.000 flodhester igjen i naturen. Flodhesten er oppført som sårbarIUCNs rødliste.

Vulnerable - Vanlig Flodhest

Trusler

De største bekymringene for flodhesten er tap av habitat og vannkilder. Krypskyting og jakt er også en stor trussel. Den største nedgangen har til nå vært i de sentralafrikanske landene, hvor flodhester ofte blir drept for kjøtt og elfenben, i tillegg til det faktum at lokalbefolkningen ikke ønsker dem i nærheten av sine hjem. Flodhestkjøtt er også sett på som en delikatesse i Sentral-Afrika og blir ofte solgt for høye priser.

Hvordan du kan hjelpe

Her er noen prosjekter og organisasjoner du kan støtte for å redde flodhesten:

international hippo - Vanlig Flodhest

International Hippo Foundation

Å beskytte de gjenværende populasjoner av begge flodhestarter.

donate button pdc donate now - Vanlig Flodhest
wildlieconservaionsociety 1 - Vanlig Flodhest

Wildlife Conservation Society

Å orientere seg om konflikter mellom flodhester og mennesker, utdanne lokale om hvordan leve med flodhester, samt promotere turisme i regionen.

donate button pdc donate now - Vanlig Flodhest
AWF navlogo - Vanlig Flodhest

African Wildlife Foundation

Hovedmål: Å beskytte flodhestens habitater ved å gi økonomisk støtte til forbedring av infrastruktur i naturreservater.

donate button pdc donate now - Vanlig Flodhest