Opp

Natalduiker

(Cephalophus natalensis)

dummy - Natalduiker St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 04-Okt-14 dummy - Natalduiker Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 26-Nov-14 dummy - Natalduiker Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 26-Sep-14 dummy - Natalduiker St Lucia Estuary, Sør-Afrika - 26-Okt-12 dummy - Natalduiker Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 01-Nov-14
Beskrivelse

Natalduiker (Cephalophus natalensis), eller rød skogsduiker, er en liten antilopeart utbredt langs østkysten av Afrika, fra Tanzania til Sør-Afrika. Pelsen er kastanjerød og både hanner og hunner har små horn og en hårete dusk på toppen av hodet. Hannens horn er dobbelt så lange som hunnens, og hunnens horn er ofte skjult bak hårdusken og ikke lett synlig. Halsen blir gradvis en mørkere blågrå farge ettersom de eldes. Rød skogsduiker står bare 40 cm opp til skulderen og veier kun opp mot 15 kg.

Kosthold og habitat

Natalduiker er ofte å finne i skogsområder og kratt hvor den har tilstrekkelig med skjulesteder og kan gå i ett med den brune skogbunnen. Den spiser generelt planterester som faller fra trærne, som blader, frukt og blomster. Som andre duikerarter er den normalt ganske sky og vil “dykke” karakteristisk ned i vegetasjonen når den føler seg truet (duiker = dykker på Afrikaans). Aktivitetsnivået er høyest om morgenen og på kvelden, men den kan være aktiv hele dagen. I områder kraftig forstyrret av mennesker blir røde skogsduikere ofte nattaktive. Hvor de er mer tallrike er de ofte lettere å få øye på mens de vandrer rundt på den åpne skogbunnen og er generelt mindre sky enn sin mer utbredte og større slektning vanlig duiker.

Sosial atferd og reproduksjon

Natalduikere er normalt enslige dyr, men par bestående av en hann og en hunn forekommer. Natalduikere holder territorier, men er sjeldent aggressive mot hverandre. De bruker et par spesielle kjertler plassert på hver side av ansiktet for å markere områder innenfor territoriet, og de vil gni disse kjertlene sammen når de hilser på andre individer. I områder hvor det er rikelig med ressurser kan ofte større grupper observeres samlet. Disse gruppene er ikke nødvendigvis sosiale, men en samling individer som deler broderlig på godsakene. Natalduikere kan tidvis slåss, men dette er ikke vanlig. Når de først slåss brukes de skarpe hornene. Dette kan påføre alvorlige skader. Hunner føder kun én kalv etter en drektighetstid på rundt 210 dager.

Status

Natalduiker er vanlig i hele sitt utbredelsesområde og store populasjoner eksisterer i mange verneområder. Den største trusselen er jakt og fangst for bushmeat, og de er et populært mål i Tanzanias skoger. Nataluiker er spesielt glad i kystnære skoger, fjellskog og tette kratt, og det antas at noen treslag er avgjørende for at natalduiker skal trives. På grunn av dette har skogbruk, landbruk og bosetninger redusert utbredelsen av natalduiker, og i områdene sør for Durban i Sør-Afrika er arten nå borte. Natalduiker forekommer i såpass høye tall innenfor sitt utbredelsesområde at den foreløpig er oppført som levedyktig på IUCNs rødliste.

Least Concern - Natalduiker