Opp

Vanlig Duiker

(Sylvicapra grimmia)

dummy - Vanlig Duiker Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 03-Nov-13 dummy - Vanlig Duiker Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 21-Nov-13 dummy - Vanlig Duiker Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 22-Nov-14
Beskrivelse

Vanlig duiker (Sylvicapra grimmia), også kalt grå duiker, er en utbredt liten antilopeart. Navnet “duiker” er et Afrikaans ord og betyr “dykker”. Det kommer fra måten de dykker ned i vegetasjonen når de føler seg truet. Selv om den ofte blir kalt grå duiker varierer fargen sterkt mellom populasjoner, med rødlig-gul, lys brun og grå som vanlige variasjoner. Kun hannene har de små rette hornene, men hunnene er større. Begge kjønn har en svart linje på ansiktet fra nesen og opp. Vanlig duiker kan nå opp mot 50 cm til skulderen og en vekt mellom 12-25 kg.

Kosthold og habitat

Vanlig duiker kan leve i flere ulike habitater, men er ikke vanlig å finne i skoger og ørkener. Den foretrekker områder som er åpne, men med tilstrekkelig dekning for å skjule seg og blir sjeldent observert lenge ute i åpent landskap. Vanlig duiker gjemmer seg ofte i høyt gress eller i kratt. Den spiser for det meste blader fra små trær og busker, men også frø, frukt, blomster, røtter, bark og sopp. Vanlig duiker er også den eneste antilopen som kan spise insekter og fugleunger. Den har i tillegg en tendens til å holde seg nær aper i trær, da den spiser matrestene som faller ned på bakken.

Sosial atferd og reproduksjon

Vanlige duikere er enslige og territoriale dyr. De er mest aktive tidlig om morgenen, sent på kvelden og ofte langt utover natten. Hanner og hunner deler territorier og vil kun jage vekk individer av samme kjønn. Hannen og hunnen kommer vanligvis bare sammen når hun er i brunst. De vil markere territorier ved hjelp av duftkjertler i hovene, samt ved hjelp av et par spesielle kjertler plassert på hver side av ansiktet. Drektighetstiden kan variere, men seks måneder er vanlig. Etter fødselen vil lammet ligge stille og holde seg skjult mesteparten av tiden. Moren vil holde seg i nærheten, men vil ikke oppsøke lammet annet enn når det skal die. Lammet er godt utviklet ved fødselen og er i stand til å løpe allerede første dag. En vanlig duiker blir kjønnsmoden når den er åtte måneder gammel og normal levetid er 8-11 år.

Predasjon

Vanlig duiker er byttedyr for en rekke rovdyrarter, men blir oftest tatt av leoparder, ørner, pytonslanger og sjakaler. Selv om den normalt vil løpe vekk fra fare, kan vanlig duiker forsvare seg med de skarpe hovene sine og en hann kan bruke de spisse hornene. Hvis den blir fanget av et rovdyr vil den gi ut et rop for å tiltrekke seg andre vanlige duikere, og om det er et lam som blir tatt vil det rope for å tiltrekke seg moren.

Status

Utenom Afrikas horn og de sentrale afrikanske regnskogområdene er vanlig duiker vanlig i hele Afrika sør for Sahara. Gjennom sin evne til å tilpasse seg mange habitater og dietter blir den ofte ansett som den mest vellykkede antilopearten i Afrika. Det antas å være 19 underarter, og det er ingen umiddelbare trusler mot populasjonen. Vanlig duiker er dermed oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Vanlig Duiker