Opp

Suni

(Neotragus moschatus)

dummy - Suni Ndumo Game Reserve, Sør-Afrika - 28-Sep-14
Beskrivelse

Suni (Neotragus moschatus) er en av Afrikas minste antilopearter. Den når bare 30-43 cm opp til skuldrene og veier kun 4,5-5,4 kg. Hunner er generelt litt større enn hanner. Pelsen er lys brun til kastanjefarget og går gradvis over til en lysere farge mot flankene, undersiden og bena. Kun hanner har små rette horn som kan nå en lengde på 8-13 cm. Den deler mye av utbredelsen sin med natalduiker (Cephalophus natalensis), og de to kan forveksles med hverandre. Selv om de begge er små, er sunien mye lettere bygd. Sunien har også en tydelig lysere pels.

Kosthold og atferd

Suni er en veldig sky og sjelden antilope som tilbringer mesteparten av livet i tett underskog og kratt. Den livnærer seg på falne blader, sopp, frukt og blomster. Den kan leve i tørre områder, da den ikke trenger mye vann. Tørr og tett sandskog er et godt eksempel på et habitat som passer bra for suni. Den er mest aktiv tidlig på morgenen, sent på ettermiddagen og utover natten. Resten av dagen tilbringes hvilende et skjermet sted i skyggen. Den går i ett med skogbunnen, og er godt kamuflert mot rovdyr. Når en trussel nærmer seg vil sunien ofte holde seg skjult og helt stille, og kommer faren for nært vil den skyte av sted fra hjemmestedet sitt og forsvinne inn i tett vegeasjon. Om den blir overrasket kan sunien gi fra seg et skarpt og høyt bjeff som en advarsel, ikke ulikt det man ofte hører fra større antilopearter.

Sosial atferd og reproduksjon

En suni-hann vil holde et territorium på rundt tre hektar. For å beskytte territoriet mot rivaliserende hanner vil de slåss, ofte ganske så brutalt, ved å bruke sine horn. Hanner markere sitt territorium ved hjelp av ekskrementer, i tillegg til å duftmarkere med sekreter fra kjertlene som er plassert på begge sider av ansiktet. En hann danner vanligvis et par med kun én hunn, selv om det ofte kan være flere hunner innenfor hans territorium. Hunner har en drektighetstid på rundt seks måneder og får vanligvis bare én unge. Den nyfødte vil holdes skjult i tett vegetasjon og moren vil for det meste holde seg i nærheten. Hun vil med jevne mellomrom returnere til ungen for å die og stelle den.

Status

Det antas å være 365.000 ville sunier i Afrika, og populasjonen tenkes å være stabil. Store bestander finnes innenfor vernede områder. Suni er derfor oppført som levedyktigIUCNs rødliste. I Sør-Afrika er den lokalt oppført som sterkt truet, da den der kun finnes noen få steder. Dette er steder som helt nord i Kruger nasjonalpark og i det nordlige KwaZulu-Natal, hvor den kan sees i Tembe Elephant Park og Ndumo Game Reserve, samt nærliggende områder. I Tembe Elephant Park er parkens andre hovedprioritet, etter bevaringen av den sterkt truede sandskogen, å bevare sunien.

Least Concern - Suni