Opp

Nyala

(Tragelaphus angasii)

dummy - Nyala Tembe Elephant Park, South Africa - 13-Sep-14 dummy - Nyala Tembe Elephant Park, South Africa - 03-Aug-14 dummy - Nyala Mkuze Game Reserve, South Africa - 03-Apr-14 dummy - Nyala Tembe Elephant Park, South Africa - 07-Oct-12 dummy - Nyala Tembe Elephant Park, South Africa - 18-Apr-13 dummy - Nyala Tembe Elephant Park, South Africa - 23-Nov-14 dummy - Nyala Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa - 09-May-14 dummy - Nyala Tembe Elephant Park, South Africa - 20-Apr-13 dummy - Nyala Tembe Elephant Park, South Africa - 29-Jul-14 dummy - Nyala Tembe Elephant Park, South Africa - 01-Nov-14
Beskrivelse

Nyala (Tragelaphus angasii) er en spiralhornet antilope man kun finner i det sørlige Afrika. Dette er antilopearten med størst seksuell dimorfisme, som betyr at hanndyr og hunndyr ser svært forskjellige ut. Kun hannen har horn, og han er også tydelig større enn hunnen. En voksen hann har en mørkebrun til skifer pels med utydelige vertikale striper på sidene. Han har en rad med hvitt hår nedover langs ryggen og gule ben. Hunnen er rødbrun med klare hvite vertikale striper på sidene. Hunner har også en rad av hår langs ryggen, men den er ikke like tydelig som hos hanner. Begge kjønn er like når de er unge og ligner da begge på hunndyr, men hannen skifter gradvis farge etter hvert som han modnes. Voksne dyr med horn og pelsen til hunndyr har blitt observert, men er svært sjeldne. Det er heller ikke kjent om slike individer er hunndyr med horn, eller hanndyr som aldri endret pels. En hann kan nå en høyde på 110 cm opp til skuldrene, mens en hunn kan nå 90 cm. Normal vekt er 98-125 kg for hanner og 55-68 kg for hunner.

Kosthold og habitat

Nyalaer har et variert kosthold og spiser en mengde forskjellige plantemateriale, som gress, blader, kvister, blomster og frukt. De har en tendens til å unngå åpne områder og vil tilbringe mesteparten av tiden i tett vegetasjon. De blir ofte observert ved vannhull og vil drikke daglig hvis vann er tilgjengelig, men de kan også overleve i tørrere omgivelser. De er kjent for å være vaktsomme og sky dyr, men i områder hvor de er ekstra suksessfulle og arten er tallrik er de ganske vanlige å se.

Sosial atferd
IMG 9387 - Nyala

Nyala @ Tembe Elephant Park. Foto: Håvard Rosenlund

Nyalaer lever i sosiale grupper på 2-30 individer. Det er hovedsakelig hunner og ungdyr som lever i store grupper. Voksne hanner lever ofte ensomme liv, men danner løse grupper fra tid til annen, med både yngre og eldre individer. Det er ikke uvanlig for hanngrupper å slå seg sammen med hunngrupper over perioder. Nyalahanner kjemper ofte for dominans med hornene, som andre antilopearter, men nyalaen har også en annen strategi for å fastslå dominans mellom hanner. Voksne hanner vil ofte “gå på tå” ved siden av en rival, mens de gjør seg større ved å løfte hårene på ryggen og halen. Hvis dette blir gjort av en dominant hann vil en underdanig rival ofte trekke seg unna uten innvendinger. Denne strategien blir også brukt av den beslektede skriftantilopen.

Reproduksjon

Det er ingen parringssesong og nyalaen kan formere seg hele året. Parringen topper seg ofte om våren og høsten under normale omstendigheter. Hunner får vanligvis kun en kalv etter en drektighetstid på syv måneder. I Tembe Elephant Park, et reservat med en overpopulasjon av nyala, antas de å formere seg hyppigere på grunn av økt press fra rovdyr. Med økende bestander av løve og leopard i parken har de nærmest forårsaket en befolkningsboom av nyala, da nyalaer ser ut til å formere seg i et raskere tempo hvis de blir hyppigere jaktet på. Siden nyalaen er i stand til å formere seg hele året, har dette forårsaket at de her har nådd et forbløffende antall individer på kort tid.

Status

Nyala er en vanlig art innenfor sitt utbredelsesområde og 80% av bestanden befinner seg innenfor verneområder. Et nylig estimat har regnet frem til at det er 30.000 nyalaer bare i Sør-Afrika, og 25.000 av disse befinner seg i provinsen KwaZulu-Natal på den sørafrikanske østkysten. 1.000 dyr finnes i Swaziland, 3.000 i Mosambik, 1.500 i Malawi og over 1.000 i Zimbabwe. En liten bestand på 250 finnes i Namibia. Artstallene er stabile eller økende, og den er oppført som levedyktig IUCNs rødliste. Hannene er et populært mål for troféjegere, og er en av årsakene til at det er en økt popularitet for å introdusere dem på reservater og rancher i Sør-Afrika.

Least Concern - Nyala