Opp

Stor Kudu

(Tragelaphus strepsiceros)

dummy - Stor Kudu Hluhluwe-iMfolozi Park, Sør-Afrika - 09-Mai-14 dummy - Stor Kudu Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 17-Apr-14 dummy - Stor Kudu Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 12-Apr-14 dummy - Stor Kudu Western Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 23-Nov-14 dummy - Stor Kudu Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 27-Sep-13 dummy - Stor Kudu Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 12-Nov-14
Beskrivelse

Stor kudu (Tragelaphus strepsiceros) er en av de største antilopeartene. Den er den største av to kuduarter, der den andre arten er liten kudu (Tragelaphus imberbis). Kuduer er mest kjent for sine store spiralformede horn, og hos begge artene er det kun hannen som har disse. Hannen hos stor kudu er mye større enn hunnen og kan stå 1,6 m opp til skulderen, samt veie opp mot 270 kg. Hunnene når kun en høyde på 1 m opp til skulderen og en vekt opp mot 210 kg. Begge kjønn har en hvit flekk mellom øynene, 4-12 vertikale hvite striper på ryggen og en pels som kan være grå, gråblå eller rødbrun. Bortsett fra størrelse og horn er hannen også den eneste som har en rad lange hår nedover halsen.

Kosthold og habitat

Stor kudu liker som oftest ikke åpne habitater, men foretrekker en tykkere og mer buskete vegetasjon, steinete åssider og skogsområder. Den er i tillegg sterkt avhengige av vann. Stor kudu er en tilpasningsdyktig planteeter og vil spise gress, blader, spirer, røtter og frukt. Den er mest aktiv tidlig om morgenen og sent på ettermiddagen, og tilbringer mesteparten av de varmeste timene midt på dagen i skyggen under trær. Stor kudu vil aktivt oppsøke vann, og noen ganger gå lange avstander for å finne en vannkilde. Den kan også få i seg vann ved å spise røtter og knoller.

Sosial atferd

Stor kudu lever i sosiale grupper. Hunner lever i grupper på 6-20 individer, og unge hanner lever ofte i ungkarsflokker. Eldre hanner kan noen ganger slutte seg til slike ungkarsflokker, men en hann lever stort sett alene gjennom det meste av sitt voksne liv og slår seg kun sammen med de større flokkene med hunndyr og unge under parringssesongen. Du finner av og til blandede flokker med både hanndyr og hunndyr, men de er ofte bare midlertidige og vil etterhvert splitte opp slik at kun hunner med ungdyr står igjen som kjernegruppe.

Horn og slåssing

Kuduhorn blir svært ofte brukt som et symbol i store deler av Afrika. Jo større hornene er, desto mer dominant er hannen. På grunn av størrelsen og vekten på hornet må kudu-hanner ha store, tykke og muskuløse nakker. Et horn på en fullvoksen hann vil normalt dreie rundt to og en halv gang, og noen ganger tre. Om man retter ut et horn kan det måle 1,2 m i lengde. Rekorden er hele 1,87 m. Hannene bruker hornene til å slåss mot hverandre for å stadfeste dominans. Det hender at to hanner låses til hverandre fordi hornene flettes sammen. Når horn blir låst på denne måten er det ofte ikke mulig for kuduene å frigjøre seg, og begge hannene vil til slutt sulte og dø av utmattelse.

IMG 8730 - Stor Kudu

En slåsskamp for dominans mellom to store kuduer @ Eastern Shores – iSimangaliso Wetland Park.

Reproduksjon

Parringstiden for stor kudu starter som regel i slutten av regntiden. Hannen må gjennom et ritual før han får lov til å parre seg med en mottakelig hunn. Etter en drektighetstid på åtte måneder vil hunnen føde en, eller en sjelden gang to, kalver. Kalven blir gjemt bort under de første par ukene av sitt liv, og etter fire eller fem uker vil den begynne å gå med flokken på dagtid. Hanner blir uavhengige allerede etter seks måneder og hunner etter 1-2 år. Hos hannene begynner hornene å vokse etter 6-12 måneder og vil nå sin først omdreining etter 2 år. Hornet vil nå sin fulle lengde etter rundt 6 år. Stor kudu er kjent for å leve så lenge som 20 år i fangenskap.

Predasjon

Stor kudu er byttedyr for alle store rovdyr, som løve, leopard, afrikansk villhund og hyene. Geparder er ikke sterke nok til å ta ned en stor hann, men vil gå for hunndyr eller unge. Store kuduer er ikke raske og smidige, og har ingen sjanse til å løpe fra rovdyr i et åpent landskap. De er derfor avhengige av tett vegetasjon og deres evne til å hoppe raskt gjennom busker for å unnslippe rovdyr. Når de løper fra fare kan de hoppe over svært høye hindringer og stor kudu er kjent for å hoppe så høyt som 3,5 meter under stress.

Status

Stor kudu er delt inn i tre underarter; T. s. strepsiceros, T. s. chora, og T. s. cottoni. Den er oppført som levedyktigIUCNs rødliste og populasjonen er i dag stabil. Den er fortsatt et populært mål for krypskyttere, samt jegere, og det er vanlig å finne kjøttet solgt lovlig. Deler av leveområdene har gått tapt på grunn av menneskelig forstyrrelse, men noen menneskelige aktiviteter, som for eksempel å sette opp brønner og vannkilder i tørre områder, har hjulpet enkelte populasjoner med å utvide sin rekkevidde.

Least Concern - Stor Kudu