Opp

Fjellrørbukk

(Redunca fulvorufula)

dummy - Fjellrørbukk Munyawana Game Reserve, Sør-Afrika - 30-Nov-14
Beskrivelse

Fjellrørbukken (Redunca fulvorufula) er den minste arten av rørbukk. Voksne individer når en gjennomsnittlig skulderhøyde på 75 cm og en vekt på 30 kg. Hanner er større enn hunner. Fargen på pelsen er grå til gråbrun. I likhet med andre rørbukker har den horn som vender fremover. Den har også en svart kjertelignende flekk under ørene. Den er mye mindre enn den nokså like store rørbukken (Redunca arundinum). Den har kortere bein, og hornene er mye kortere på hannen. Det hvite på halen er ofte mer fremtredende og buskete hos fjellrørbukken.

Kosthold og habitat

Som navnet tilsier foretrekker fjellrørbukken fjellterreng. Den finnes i fjellskoger, på bratte åser og på høytliggende gressletter. Den finnes vanligvis på høyder mellom 1.400-2.000 moh. Individer har blitt registrert så høyt opp som 5.000 moh. Fjellrørbukken er en dagaktiv gresseter, men vil også spise blader og annen vegetasjon. Det meste av spisingen gjøres vanligvis tidlig om morgenen og sent på kvelden. De varmeste timene på dagen blir tilbragt hvilende i skyggen. Den er også meget avhengig av å få i seg nok vann.

Sosial atferd

Fjellrørbukken lever i små ustabile grupper på 3-8 individer (noen ganger 12), som består av hunndyr og deres unge. Disse gruppene med hunndyr har egne territorier, som igjen inkluderer flere hanner og deres mindre territorier. En hann lever normalt et enslig liv, men vil midlertidig bli med i grupper med hunndyr når de passerer gjennom hans territorium. Hanner bruker vokalisering og kroppsspråk for å holde andre hanner unna og for å opprettholde grenser. Unge hanner danner ungkarsgrupper til de er gamle nok til å kjempe for sitt eget territorium.

IMG 0502 300x200 - FjellrørbukkHunn av fjellrørbukk med ungdyr @ Munyawana Game Reserve.

Reproduksjon

Reproduksjon kan forekomme året rundt hvis forholdene ligger til rette. I Sør-Afrika skjer de fleste fødsler i november-desember, som sammenfaller med det tidlige sommerregnet. I Øst-Afrika skjer de fleste fødsler i løpet av regntiden fra mars til mai. En unge blir født etter en drektighetstid på 8 måneder. Nyfødte oppholdes skjult i tett vegetasjon i én måned. Hunner blir kjønnsmodne allerede etter 9-12 måneder, men vil ikke være fullstendig modne før de er 18-24 måneder gamle. Hannene blir fullt kjønnsmodne når de er rundt 27 måneder gamle. Levetiden er på ca 14 år i fangenskap.

Underarter

Det finnes tre underarter av fjellrørbukk. Disse finnes i tre ulike geografiske områder i Afrika sør for Sahara. Den sørlige fjellrørbukken (R. f. fulvorufula) finnes hovedsakelig i Sør-Afrika, chanlerfjellrørbukken (R. f. chanleri) finnes i Øst-Afrika, og adamawafjellrørbukken (R. f. adamauae) finnes i Kamerun og Nigeria. Det er små fargevariasjoner og lengden på horn varierer mellom underartene.

Status

Det antas å være rundt 16.000 fjellrørbukker i naturen, og den sørlige fjellrørbukken tar opp mesteparten av populasjonen med estimerte 13.000 individer. Chanlerfjellrørbukken, som finnes i Øst-Afrika, har en estimert populasjon på 2.100 individer og er oppført som sårbarIUCNs rødliste. Adamawafjellrørbukken, som finnes i Sentral-Afrika, er den minst tallrike, med bare 1000 individer, og er oppført som sterkt truet. Fjellrørbukken som én art er oppført som sterkt truetIUCNs rødliste og alle underarter minsker i antall. De største truslene er degradering av habitater og konkurranse fra husdyr. Menneskelig befolkningsvekst og jakt er også trusler mot de mindre populasjonene.

Endangered - Fjellrørbukk