Opp

Stor Rørbukk

(Redunca arundinum)

dummy - Stor Rørbukk Western Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 27-Nov-14 dummy - Stor Rørbukk Western Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 27-Nov-14 dummy - Stor Rørbukk Tembe Elephant Park, Sør-Afrika - 13-Sep-14 dummy - Stor Rørbukk Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 13-Nov-13 dummy - Stor Rørbukk Western Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 27-Nov-14
Beskrivelse

Stor rørbukk (Redunca arundinum) er den største av til sammen tre rørbukkarter, der de to andre er bohor rørbukk (R. redunca) og fjellrørbukk (R. fulvorufula). Rørbukk-hanner er lett gjenkjennelige på hornene som er buet og bøyd fremover. Stor rørbukk står 80-90 cm opp til skulderen. Hanner kan veie 68 kg og hunner 48 kg. Pelsen er silkeaktig og fargen varierer mellom lys brun og gråbrun. Et godt kjennetegn for rørbukker hos begge kjønn er det svarte runde kjertellignende merket under ørene.

Kosthold og habitat

Kostholdet til stor rørbukk består hovedsakelig av gress, selv om siv og urter også blir spist. Den blir ofte funnet i områder med mye vann, da den trenger å drikke nesten daglig eller oftere i tørkeperioden. Stor rørbukk oppholder seg for det meste skjult i høyt gress eller siv, ofte nært vannkilder, men går selv ikke ut i vannet. Aktivitetsnivået er høyest tidlig om morgenen, sent på kvelden, og noen ganger utover natten.

Sosial atferd

Store rørbukker finner man både som enslige, i par, og i grupper på opp til 20 individer. Eldre hanner er territorielle og vil forsvare sitt territorium fra rivaler. Slike eldre hanner har ofte en ledsagende hunn, noe som gjør det vanskeligere for konkurrenter å komme til. Hunner og yngre hanner som lever innenfor territoriet til en eldre dominant hann vil noen ganger prøve å imponere eller vise seg frem for den dominante hannen ved å utøve en rituell “dans”. Under denne dansen vil hunnene eller de unge hannene løpe rundt i høye hastigheter mens de tar lange hopp. De vil i tillegg krølle opp halen og slippe ut en duft fra bakenden ved hvert hopp.

Reproduksjon

Stor rørbukk kan formere seg hele året, selv om parringen ofte topper seg under regntiden. Drektighetstiden er sju til åtte måneder, og normalt vil kun én kalv bli født. Kalven vil holde seg i dekning på stedet den ble født i to måneder. Moren vil ikke holde seg med kalven, men vil returnere for å pleie og die den i 10-30 minutter hver dag. Hunner blir kjønnsmodne etter to år og vil deretter forlate morens territorium. Hanner modnes noe senere og vil forlate territoriet etter tre år.

Status

Stor rørbukk er en sky, men ganske vanlig art i sørlige Afrika. Den har et stort utbredelsesområde som strekker seg fra Gabon i vest til Tanzania i øst og ned til Sør-Afrika, men hopper over de tørrere områdene i de sør-vestre og sentrale delene av sørlige Afrika. Den forekommer i store numre i sitt utbredelsesområde, men er begrenset til områder med vannrike habitater. Det finnes flere store bestander i vernede områder og private reservater. Populasjonen er stabil og stor rørbukk har dermed status som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Stor Rørbukk