Opp

Vannbukk

(Kobus ellipsiprymnus)

dummy - Vannbukk Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 27-Sep-13 dummy - Vannbukk Western Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 27-Nov-14 dummy - Vannbukk Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 27-Sep-13 dummy - Vannbukk Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 24-Nov-14
Beskrivelse

Vannbukk (Kobus ellipsiprymnus) er en stor antilopeart med en grå til rødbrun lodden pels. Den kan nå en skulderhøyde på 136 cm og en vekt på 262 kg. Hannene er vanligvis rundt 25% større enn hunnene. Vannbukker har hvite tegninger over øynene, rundt munnen og på halsen. Bare hannene har horn, som er store og buede, og kan nå en lengde på 100 cm. Det finnes to forskjellige typer vannbukker; ellipsevannbukk (K. e. ellipsiprymnus) og defassavannbukk (K. e. defassa). De skiller seg fra hverandre på de hvite markeringene på bakenden. Ellipsevannbukken har en elliptisk hvit ring rundt halen, mens defassavannbukken har to hvite flekker på hver side av halen.

Kosthold og habitat

Vannbukker er avhengige av vann og vil normalt holde seg i områder svært nære permanente vannkilder. Når det er sagt, så vil ikke vannbukker tilbringe mye tid i vann, men hopper ofte ut i vann for å unngå rovdyr. Foretrukne habitater er åpen savanne, våtmarker og skogsområder med tilstrekkelig tilgang på vann. Vannbukker er hovedsakelig gressetere, men spiser også blader fra trær og busker. De er stort sett mest aktive tidlig om morgenen og sent på ettermiddagen, og hviler ofte i løpet av de varmeste timene på dagen

Sosial atferd

Hanner holder territorier på rundt 1,2 km², som de vil prøve å forsvare fra rivaliserende hanner. Slåssing mellom rivaler kan bryte ut og skader kan bli svært alvorlige. Hunner lever i større grupper fra bare noen få dyr til opptil flere hundre individer. Disse gruppene har større leveområder, og vil passere gjennom territoriene til flere hanner. Når en gruppe hunner passerer territoriet til en hann, vil han prøve å holde dem innenfor sitt område, samt forsøke å parre seg med alle hunner som er i brunst. Hanner klarer sjeldent å holde på hunner over lengre perioder.

IMG 0108 - Vannbukk

En familiegruppe med ellipsevannbukker. Legg merke til ringen på bakenden @ Eastern Shores – iSimangaliso Wetland Park.

Reproduksjon

Drektighetstiden for vannbukk er på 280 dager og normalt vil kun én kalv bli født. Siden vannbukker holder til i områder nære vann vil det ofte være rikt med ressurser. Dette betyr at formering og fødsel kan skje gjennom hele året. Hunner parrer seg ofte igjen bare 2-5 uker etter fødselen, noe som gjør det mulig for vannbukker å øke raskt i antall. En nyfødt kalv gjemmes bort av moren de første 3 ukene, og vil holde seg med henne i de første 6-8 månedene. Unge hanner slår seg ofte sammen med ungkarsgrupper før de er gamle nok til å holde sitt eget territorium, mens hunner vil normalt holde seg til familiegruppen resten av livet. Vannbukker er ikke fullvokste før de er mellom 3-4 år gamle. Enkeltindivider har levd så lenge som 18 år i fangenskap.

Predasjon

Vannbukker er kjent for å utskille en stinkende og fettete substans når de blir seksuelt opphisset. Med tiden vil dette stoffet gradvis sive inn i kroppen og huden, noe som gjør at eldre individer ikke lukter godt. På grunn av dette er rovdyr faktisk kjent for å unngå eldre vannbukker. Løve, hyene og leopard jakter ofte vannbukk, men vil helst gå for de yngre individene. Gepard, afrikansk villhund og krokodiller jakter også vannbukk fra tid til annen.

Status

Vannbukk er en ganske vanlig art innenfor sit utbredelsesområde i Afrika sør for Sahara og mange populasjoner finnes i vernede områder. Det finnes 13 underarter innenfor de to formene; ellipsevannbukk og defassavannbukk, og ingen av dem er truet. Den er ikke et populært matdyr, men hanner er populære som trofeer for jegere. Vannbukk er oppført som levedyktigIUCNs rødliste.

Least Concern - Vannbukk