Opp

Spissneshorn

(Diceros bicornis)

dummy - Spissneshorn Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 18-Aug-14 dummy - Spissneshorn Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 14-Sep-13 dummy - Spissneshorn Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 18-Aug-14 dummy - Spissneshorn Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 18-Aug-14 dummy - Spissneshorn Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 18-Aug-14 dummy - Spissneshorn Eastern Shores - iSimangaliso Wetland Park, Sør-Afrika - 18-Aug-14
Beskrivelse

Spissneshornet, eller svart neshorn (Diceros bicornis), er det minste av to neshornarter i Afrika. Det andre er stumpneshornet, eller hvitt neshorn (Ceratotherium simum). Selv om det ofte kalles svart neshorn er ikke spissneshornet svart, og alle neshornarter er normalt grålige. Navnet kommer fra en feiltolkning av det nederlandske ordet “wijd”, som betyr “bredt”, som ble brukt til å beskrive den brede leppen til stumpneshornet. Ordet “wijd” ble tolket av britene til å bety “hvitt” og spissneshornet, som den andre neshornarten, ble deretter ganske enkelt referert til som sort. Spissneshornet er et mer beskrivende navn for arten, og til mer hjelp når man skal skille mellom de to Afrikanske neshornartene.

Et voksent spissneshorn når en skulderhøyde på 132-180 cm og kan nå en lengde på 3,8 m. Hanner er vanligvis større enn hunner og en normal vekt for et voksent individ vil være mellom 800-1.400 kg. Uvanlig store hanner har blitt veid til det dobbelte av dette. Begge kjønn har to horn som vokser på hodet. Hornene er laget av keratin, det samme som hår og negler. Det fremre hornet er vanligvis det lengste, men hos noen individer blir det bakre hornet eksepsjonelt langt. Gjennomsnittlig lengde på horn er 50 cm, men noen horn har blitt målt til så mye som 140 cm.

Kosthold og atferd

Spissneshorn er normalt enslige dyr, utenom perioden når hunner går med kalver. Unge voksne vil noen ganger oppsøke eldre individer rett etter at de har blitt uavhengige. Leveområder til individer varierer i størrelse etter tilgjengeligheten på ressurser som vann og mat. De er ikke veldig territorielle, da de ofte deler leveområdet med andre neshorn. I motsetning til stumpneshornet, som er en gresseter, er spissneshornet tilpasset til å spise blader, grener, busker og frukt, og vil bruke sin bevegelige og spisse overleppe til å gripe tak i maten fra busker og trær. De er veldig sky dyr, og er merkbart sjeldnere enn stumpneshornet. Dette er hovedsakelig på grunn av spissneshornets foretrukne habitater, som er tett vegetasjon, kratt og skogsområder. Den tykke huden beskytter dem mot de mange tornene og grenene man ofte finner i slike leveområder.

Aggresjon

Spissneshornet har svært dårlig syn, men de gjør opp for dårlige synsevner ved å ha eksepsjonell hørsel og luktesans, og ørene kan rotere uavhengig i alle retninger. De er kjent for å være svært nervøse og aggressive, og vil ofte angripe alt som oppfattes som en trussel. Selv trær og termittuer har blitt ofre for spissneshornets aggressivitet. Mange anser spissneshornet som det farligste dyret i den afrikanske villmarken på grunn av dette, men å møte ett i naturen, spesielt til fots, er svært sjeldent. Hvis du en gang skulle møte ett er ofte det smarteste å gjøre å klatre i et tre, gjemme seg bak noe stort, eller kaste noe mot neshornet for å avlede oppmerksomheten. Spissneshorn er også kjent for å jage biler, men vil som oftest flykte hvis en bil kommer for nær.

Reproduksjon

Siden spissneshorn lever alene, vil hanner ofte kun vite om en hunn er klar til å pare seg ved å lukte på urin og ekskrementer hunnen har etterlatt seg. Spissneshorn defekerer ofte på egne avføringsstasjoner. Disse avføringsstasjonene deles av alle neshorn i området, også stumpneshorn. På denne måten kan ulike neshorn kommunisere med hverandre, samt vite hvilke andre neshorn som befinner seg i området. Når en hann har oppdaget en hunn i brunst, må han ofte slå andre hanner i slåsskamper for å få rettighetene til å pare seg. Hvis han vinner, vil han holde seg med hunnen i en periode som kan vare fra noen få dager til flere uker. De vil da parrer flere ganger om dagen. Drektighetstiden er på 15-16 måneder. Etter fødselen vil kalven bli hos moren i 2-3 år, frem til hun får en ny kalv. Seksuell modenhet nås i en alder på 5-7 år for hunner og 7-8 år for hanner. Om spissneshorn får leve uforstyrret og i fred kan de bli 35-50 år gamle.

Status

Spissneshornet var en gang den vanligste og mest tallrike neshornarten, og det var trolig flere hundre tusen individer i Afrika rundt år 1900. I løpet av det 20. århundre har tallene gått ned drastisk på grunn av jakt og krypskyting, og i 2008 var det bare 4.200 individer igjen. Kun fire år tidligere var det forventede antallet ikke mer enn 2.400 individer. Spissneshornet er nå oppført som kritisk truetIUCNs rødliste, og krypskyting utgjør fortsatt den store trusselen. Det vestlige spissneshornet (D. bicornis longipes) ble erklært utdødd i 2011, og den lokale populasjonen av spissneshorn i Mosambik er også trolig utryddet.

Critically Endangered - Spissneshorn

Krypskyting

Krypskyting er uten tvil den største trusselen mot neshorn for øyeblikket, med en enorm økning i etterspørselen på horn fra neshorn i Kina og Vietnam. Hornene blir fortsatt brukt i tradisjonell medisin, selv om ingen effekt har noensinne blitt bevist ved bruk. I Midtøsten er hornet også brukt til å lage tradisjonelle dolker, som blir sett på som statussymboler, og dette var en av de største årsakene til den store nedgangen i antall spissneshorn på 1970-tallet. Selv om enhver handel med horn fra neshorn er ulovlig, får industrien skjult støtte fra mennesker på alle nivåer i samfunnet. Å bevare neshornene blir enda vanskeligere når folk som skal bevare dem også er involvert. Hvis dagens trend fortsetter, ser fremtiden dyster ut for spissneshornet. Deres skye natur kan være deres fremste håp, enn så lenge. Per dags dato tar stumpneshornet definitivt opp hovedandelen av ofrene, da de er mer tallrike og lettere å finne, og det kan være redningen for spissneshornet. Vi må uansett finne en løsning raskt om vi ønsker å beholde noen neshorn slik situasjonen er i dag.

Hvordan du kan hjelpe

Her er et par prosjekter og organisasjoner du kan støtte for å redde spissneshornet:

savetherhino - Spissneshorn

Save The Rhino

Hovedmål: Å bevare levedyktige populasjoner av kritisk truede neshorn i Afrika og Asia.

donate button pdc donate now - Spissneshorn

BRREP - Spissneshorn

Black Rhino Range Expansion Project

Hovedmål: Å øke antallet og populasjonsveksten til spissneshornet.

donate button pdc donate now - Spissneshorn